Kofeina sprawdza się tylko w pierwszych dniach niedospania

| Zdrowie/uroda
apes_abroad, CC

Kofeina przestaje pomagać (nie poprawia czujności czy funkcjonowania) już po 3 nocach skrócenia snu do 5 godzin.

Podczas testów naukowcy porównywali kofeinę do placebo. Uciekli się do Psychoruchowego Testu Czujności (ang. Psychomotor Vigilance Task). Okazało się, że alkaloid poprawiał uzyskiwane wyniki tylko podczas pierwszych 2 dni eksperymentu.

Byliśmy szczególnie zaskoczeni, że związane z przyjmowaniem dawki 400 mg kofeiny dziennie (2 razy po 200 mg) korzyści w zakresie funkcjonowania znikały po trzech nocach skrócenia snu. Wyniki są istotne, bo kofeina jest stymulantem często wykorzystywanym w okresach niedoboru snu, by przeciwdziałać spadkowi wydajności. Dane z tego badania sugerują, że skuteczna wcześniej dawka alkaloidu nie wystarcza, by poprawić funkcjonowanie po wielu dniach niewyspania - podkreśla dr Tracy Jill Doty z Wojskowego Instytutu Badawczego Waltera Reeda.

Amerykanie analizowali przypadki 48 zdrowych osób, które brały udział w badaniu z podwójnie ślepą próbą z grupą placebo (ani naukowcy, ani ochotnicy nie wiedzieli, kto trafił do jakiej grupy). Ograniczenie snu do 5 godzin wprowadzano w sumie na 5 dni. Badanym administrowano albo kofeinę (2 razy dziennie po 200 mg), albo placebo. W okresie czuwania badani co godzinę rozwiązywali baterię testów poznawczych, w tym 10-min PVT, Kwestionariusz Samopoczucia (ang. Profile of Mood States, POMS) oraz Stanfordzką Skalę Senności (ang. Stanford Sleepiness Scale, SSS). Sześć razy dziennie stosowano też zmodyfikowany Test Trwałości Czuwania (ang. modified Maintenance of Wakefulness Test, mMWT).

sen skrócenie niedobór kofeina wydajność funkcjonowanie korzyści Tracy Jill Doty