Samce sikor bogatek dobierają sąsiadów pod kątem podobnej osobowości

| Nauki przyrodnicze
luc.viatour, CC

Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie odkryli, że samce sikory bogatki (Parus major) wybierają sąsiadów z osobowością podobną do własnej.

Brytyjczycy sprawdzali, czy osobowość ptaków wpływa na ich życie społeczne, a w szczególności na to, koło kogo decydują się gniazdować. W ciągu 6 kolejnych sezonów lęgowych biolodzy analizowali strukturę społeczną populacji dzikich sikor w Wytham Woods.

Odkryliśmy, że samce, ale nie samice, są wybredne, jeśli chodzi o osobowość i optują za podobnie myślącymi sąsiadami. Nasze badania pokazują, że interakcje społeczne mogą odgrywać kluczową rolę w decyzjach zwierząt - podkreśla główna autorka badania, doktorantka Katerina Johnson.

Tendencja samców, by zrzeszać się z innymi samcami o podobnej osobowości, może być szczególnie ważna w czasie sezonu lęgowego, gdy agresja osiąga swój szczyt. Samce zaciekle bronią swoich terytoriów i walczą o szanse na spółkowanie z samicami, dlatego bardziej nieśmiałe osobniki mogą unikać osiedlania się obok odważniejszych, bardziej agresywnych ptaków. Samice wybierają za to, gdzie się osiedlić, w oparciu o atrakcyjne cechy samców.

Uzyskane wyniki pokazały, że na dobór osobowości wśród samców nie wpływają warunki środowiskowe. Tak jak studenci wybierający współlokatorów, ptaki mogą zwracać większą uwagę nie tyle na lokalizację, co na to, z kim dzielą przestrzeń mieszkalną - wyjaśnia Johnson.

Tak jak my, zwierzęta przejawiają utrzymujące się w czasie, indywidualne różnice w zachowaniu, które można traktować jak cechy osobowościowe. Naukowcy testowali osobowość sikor bogatek, wprowadzając je do nowego środowiska i oceniając ich reakcje. O ile odważne ptaki badają otoczenie, o tyle nieśmiałe są ostrożniejsze i bardziej niepewne.

Odkrycia [opisane na łamach pisma Animal Behaviour] mogą także pomóc w wyjaśnieniu ewolucji osobowości i tego, czemu osobniki z populacji różnią się pod względem zachowania. Wydaje się, że dobór naturalny nie faworyzuje konkretnego, "najlepszego" typu osobowości i że różne strategie behawioralne są tak samo dobre, w zależności od tego, kogo wybierzesz na sąsiada.

Niewykluczone, że gniazdowanie w pobliżu osobników o podobnym charakterze zwiększa szanse na przeżycie i przekazanie genów następnym pokoleniom. O ile bowiem posiadanie np. odważniejszych sąsiadów skutkuje większą liczbą potyczek między samcami, o tyle może także zapewniać korzyści w postaci skuteczniejszego odstraszania intruzów.

sikora bogatka samiec sąsiad osobowość gniazdowanie Katerina Johnson