Superwęch słonia

| Nauki przyrodnicze
_Mrs_B (Donna Brown), CC

Naukowcy przyjrzeli się genom receptorów węchowych (ang. olfactory receptor, OR) 13 gatunków łożyskowców i odkryli, że u słoni afrykańskich występuje największa liczba genów OR, jaką kiedykolwiek scharakteryzowano. Jest ich ponad 2-krotnie więcej niż u psów i 5 razy więcej niż u ludzi.

Autorzy artykułu z pisma Genome Research zbadali sekwencje genetyczne 13 ssaków i w sumie zidentyfikowali ponad 10 tys. genów OR. Ich wachlarz okazał się bardzo rozbudowany, o czym świadczy fakt, że tylko 3 geny OR były wspólne i utrwalone ewolucyjnie, występując u wszystkich uwzględnionych gatunków.

U słoni afrykańskich znaleziono niemal 2 tys. genów OR. Ich funkcja nie jest dobrze poznana, ale prawdopodobnie mają one związek ze środowiskiem, w jakim żyją szare olbrzymy - uważa dr Yoshihito Niimura z Uniwersytetu Tokijskiego. Najwyraźniej słoniowy nos jest nie tylko długi, ale i doskonały.

W porównaniu do pozostałych analizowanych gatunków, ludzie i inne naczelne mają o wiele mniej genów OR. Biolodzy podejrzewają, że to skutek zwiększenia ostrości wzroku.

Za pomocą nowego narzędzia obliczeniowego naukowcy prześledzili historię ewolucyjną genów OR. W ten sposób mogli wskazać geny przodków, a następnie określić ich duplikację bądź utratę.

Liczba genów OR u różnych gatunków:

1) słoń - 1948,
2) szczur - 1207,
3) krowa - 1186,
4) mysz - 1130,
5) koń - 1066,
6) pies - 811,
7) świnka morska - 796,
8) królik - 768,
9) człowiek -396,
10) szympans - 380,
11) marmozeta - 366,
12) makak - 309,
13) orangutan - 296.

słoń afrykański receptory węchowe geny dr Yoshihito Niimura