Słonie leśne mogą wkrótce wyginąć

| Nauki przyrodnicze
U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters

W latach 2002-2013 w centralnej Afryce zabito 65% całej tamtejszej populacji słoni leśnych. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy przez 12 lat prowadzili badania w 80 obszarach znajdujących się na terenie 5 krajów. Obecnie liczba słoni leśnych jest ponaddziesięciokrotnie mniejsza niż jej szacowana historyczna populacja. Zwierzęta występują już tylko w 25% lasów, które niegdyś zajmowały. Jeśli masakra słoni nie zostanie powstrzymana, zwierzęta wyginą jeszcze za naszego życia.

Z badań wynika, że niemal 60% populacji słoni leśnych występuje w niewielkim Gabonie. Historycznie największy odsetek przedstawicieli tego gatunku zamieszkiwał prawdopodobnie Demokratyczną Republikę Kongo. By uświadomić sobie, do jak dramatycznych zmian doprowadził człowiek, wystarczy porównać wielkość obu krajów. Powierzchnia Gabonu to około 268 000 kilometrów kwadratowych, podczas gdy DRK ma powierzchnię 2 345 000 kilometrów kwadratowych.

Eksperci informują, że słonie leśne można spotkać jedynie w 5% kongijskich lasów.

słoń leśny kłusownictwo Gabon Demokratyczna Republika Konga