Trójczynnikowa osobowość słoni

| Nauki przyrodnicze
Jeff Kubina, CC

Naukowcy z Uniwersytetu w Turku zbadali słonie pracujące przy wycince drzew w Mjanmie i stwierdzili, że ich osobowość manifestuje się za pośrednictwem 3 czynników: uważności, agresji i towarzyskości.

Finowie przypominają, że ludzka osobowość ma strukturę 5-czynnikową.

Stałe różnice w zachowaniu są nazywane osobowością. Badania osobowości innych niż ludzkie skupiały się na naczelnych, gatunkach towarzyszących człowiekowi, populacjach z ogrodów zoologicznych lub zwierzętach o stosunkowo krótkiej długości życia. Poza ludźmi badania długowiecznych gatunków w naturalnym habitacie należą do rzadkości - podkreśla dr Martin Seltmann.

Badając półdzikie słonie z Mjanmy, psycholodzy stwierdzili, w ich osobowości można wyróżnić 3 czynniki i że nie ma międzypłciowych różnic w tym zakresie.

Uważność wiąże się z tym, jak słoń działa w środowisku i jak je postrzega. Towarzyskość opisuje poszukiwanie bliskości z innymi słoniami i ludźmi oraz popularność danego osobnika jako partnera społecznego. Agresywność pokazuje agresję przejawianą w stosunku do innych słoni i stopień, w jakim wpływa ona na interakcje społeczne - wyjaśnia Seltmann.

Autorzy publikacji z pisma Royal Society Open Science badali ponad 250 słoni zajmujących się transportem ściętych drzew. Wszystkie słonie mają swoich kornaków, czyli opiekunów, z którymi pozostają czasem całe życie (to z nimi w latach 2014-17 przeprowadzano wywiady).

Opiekunowie musieli ocenić 28 cech. Każdą z nich opisywali na 4-punktowej skali.

Finowie dodają, że słonie i ludzie dzielą wiele podobnych wydarzeń życiowych i zachowań. Słonie żyją długo i rodzą pojedyncze młode, które przez wiele lat potrzebują opieki matki i innych samic. Mirkka Lahdenperä uważa, że przebywanie w złożonych środowiskach społecznych może być przyczyną, dla której oba gatunki mają złożone struktury osobowości.

słonie osobowość struktura czynniki uważność towarzyskość agresja Martin Seltmann Mirkka Lahdenperä