Słuch absolutny to kwestia genów

| Psychologia

Ludzie obdarzeni słuchem absolutnym, czyli umiejętnością rozpoznawania bezwzględnej wysokości dźwięku tylko na podstawie percepcji sensorycznej, bez uciekania się do pomocy dźwięku referencyjnego, powinni podziękować naturze za to, że wyposażyła ich w odpowiednie geny.

Muzycy, śpiewacy i piosenkarze latami pracują, aby choć trochę zbliżyć się do ideału, ale tylko jedna osoba na 10 tys. może się pochwalić tym rodzajem słuchu.

Dr Jane Gitschier i zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco zakończyli niedawno analizę wyników 3-letnich badań. Składały się one z 2 elementów: kwestionariusza internetowego i testu muzycznego, w czasie którego trzeba było określić wysokość dźwięku (nie podawano dźwięku odniesienia). W 20-minutowym sprawdzianie wzięło udział ponad 2200 ludzi (niektórzy zrobili to za pośrednictwem Internetu).

Zauważyliśmy, że umiejętność identyfikowania dźwięku jest zdolnością typu "wszystko albo nic". Albo się ją ma, albo nie. Nie można mieć odrobiny słuchu absolutnego – opowiada Gitschier. Dzięki temu naukowcy stwierdzili, że to kwestia jednego lub kilku genów.

Osoby ze słuchem absolutnym umieją prawidłowo rozpoznać zarówno dźwięki pianina, jak i generowane komputerowo czyste brzmienia, nieprzypominające żadnego konkretnego instrumentu.

Pani doktor podkreśla, że osoby z tak świetnym słuchem przeważnie bardzo wcześnie rozpoczęły edukację muzyczną (przed ukończeniem 7. roku życia). Niestety, słuch absolutny z wiekiem ulega deterioracji. Kiedy ludzie się starzeją, ich percepcja ulega wyostrzeniu. Jeśli odtwarzana jest nuta C, a człowiek ma 15 lat, powie, że to C. Ale kiedy ma 50 lat, może odpowiedzieć, że to C krzyżyk. To musi być dla nich bardzo deprymujące.

Na podstawie amerykańskich badań stwierdzono, że G krzyżyk jest najczęściej nieprawidłowo identyfikowanym dźwiękiem. Uczestnicy eksperymentu mylili je z bezpośrednią sąsiadką w gamie: nutą A. To dźwięk często używany przez zachodnie orkiestry jako dźwięk referencyjny.

Odkrycie genu odpowiedzialnego za słuch absolutny stanie się możliwe dzięki mapowaniu.

Pytania kwestionariuszowe opublikowano na stronie internetowej, chętnych zapraszamy do sprawdzenia się!

słuch absolutny geny dr Jane Gitschier