Kto rzadziej korzysta z Internetu, tego telefon bardziej rozprasza

| Psychologia
Bernard Goldbach, CC-BY

Sama obecność telefonu komórkowego może niekorzystnie wpływać na wyniki poznawcze, zwłaszcza u osób, które rzadziej korzystają z Internetu.

Wiadomo, że korzystanie z telefonów komórkowych/smartfonów może opóźniać wydawanie osądów czy prowadzić do przeoczeń, ale niewiele badań poświęcono wpływowi samej ich obecności w otoczeniu. By uzupełnić tę lukę w wiedzy, prof. Jun-ichiro Kawahara z Uniwersytetu Hokkaido zebrał grupę 40 studentów. Podzielono ich na 2 grupy. W pierwszej przy komputerze położono komórkę (nienależącą do badanego) i proszono o wyszukanie w wyświetlanym na ekranie zestawie konkretnego znaku. W grupie kontrolnej na stanowisku pracy leżał zwykły notatnik. Po ukończeniu zadania wszystkich pytano, jak często korzystają z Internetu i jak bardzo są do niego przywiązani.

Okazało się, że grupa eksperymentalna szukała docelowego znaku dłużej od grupy kontrolnej, co sugeruje, że studenci byli automatycznie rozpraszani obecnością telefonu. Efekt był silniejszy u osób rzadko korzystających z Internetu. Co ciekawe, Japończycy stwierdzili, że studentów bardzo dużo korzystających z Sieci telefon nie rozpraszał, a wręcz przeciwnie: gdy znak pojawiał się z boku ekranu, przy którym leżał, wyszukiwanie przebiegało sprawniej. Wszystko wskazuje więc na to, że wpływ telefonu na wyniki poznawcze zależy od stopnia wykorzystywania Internetu.

Dla rzadko korzystających z Sieci zwykła obecność telefonu stanowiła zakłócenie. Dla częstych użytkowników Internetu urządzenie było jednak wskazówką przestrzenną, od której system wzrokowy zaczynał poszukiwanie obiektu - podsumowuje Kawahara.

smartfon telefon Internet wyniki poznawcze rozpraszanie Jun-ichiro Kawahara