Nowy sposób na kwantowe splątanie

| Astronomia/fizyka
guerriersilence

Zespół naukowy prowadzony przez inżynierów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) zaprezentował nową metodę splątania kwantowego, dzięki której w splątanych fotonach można umieścić więcej informacji niż dotychczas.

Zwykle fotony są splątywane w jednym wymiarze za pomocą jednej ze swoich właściwości, najczęściej kierunku polaryzacji Tymczasem naukowcy z UCLA, MIT-u, Columbia University, University of Maryland oraz NIST (Narodowy Instytut Standardów i Technologii), pracujący pod kierunkiem Zhendy Xie, dokonali hipersplątania fotonów, czyli splątania wielowymiarowego, podczas którego użyto kilku właściwości kwantowych jak energia czy spin fotonu. Hipersplątanie pozwoli w przyszłości na gęstsze upakowanie danych przesyłanych za pomocą splątanych fotonów.

Podczas swoich badań naukowcy uzyskali dwufotonowy optyczny grzebień częstości, co wyglądało tak, jakby fotony zostały rozbite na mniejsze części.

Jeśli chcemy przesyłać dane za pomocą fotonów, możemy je zaszyfrować właśnie za pomocą splątania. Każdy dodatkowy wymiar splątania pozwala na dwukrotne zwiększenie ilości przesłanych danych, zatem para fotonów splątana przez pięć wymiarów pozwala na przesłanie 32-krotnie większej ilości danych niż para splątana jednym wymiarem. Wykazaliśmy, że optyczny grzebień częstotliwości może zostać wygenerowany na poziomie pojedynczego fotonu. Innymi słowy, przenieśliśmy na poziom kwantowy koncepcję zwielokrotniania w dziedzinie długości fali (wavelengh division multiplexing) - mówi Xie. Zweryfikowaliśmy liczącą sobie kilkadziesiąt lat hipotezę profesora Jeffa Shapiro z MIT-u, która mówi, że splątanie kwantowe może być rozważane jak grzebień częstotliwości. Profesor Xie mógł potwierdzić wielowymiarowe, posiadające wiele stopni swobody splątanie fotonów - dodał profesor Chee Wei Wong, w którego laboratorium pracuje profesor Xie.

splątanie kwantowe grzebień częstotliwości dane