Mieszkanie w dzieciństwie i wczesnej dorosłości w słonecznych miejscach chroni przed stwardnieniem rozsianym

| Zdrowie/uroda
nicholasgarber, CC

Osoby, które mieszają na obszarach z większą ekspozycją słoneczną (chodzi zwłaszcza o UVB), wydają się rzadziej zapadać na stwardnienie rozsiane (SR). Duże znaczenie wydaje się mieć styczność ze słońcem w wieku 5-15 lat.

Promieniowanie UVB może powodować oparzenia słoneczne i przyczyniać się do nowotworów skóry, ale odgrywa też ważną rolę w produkcji witaminy D. Niskie poziomy witaminy D powiązano zaś z podwyższonym ryzykiem SR.

Wcześniejsze badania pokazały, że większa ekspozycja słoneczna może się przyczyniać do obniżenia ryzyka SR. My poszliśmy o krok dalej, przyglądaliśmy się bowiem ekspozycji na przestrzeni życia. Odkryliśmy, że to, gdzie ktoś mieszka i wiek, w jakim się styka z UVB, ma spore znaczenie dla obniżania ryzyka stwardnienia rozsianego - podkreśla dr Helen Tremlett z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

W badaniu wykorzystano dane z Nurses' Health Study; 151 kobiet miało SR, a 235 pań w podobnym wieku nie. Prawie wszystkie (98%) były białe, a 94% opisywało swoją karnację jako jasną bądź pośrednią. Uczestniczki mieszkały w różnych rejonach USA, gdzie panują rozmaite warunki klimatyczne. W przypadku pacjentek z SR średni wiek wystąpienia choroby wynosił 40 lat. Wszystkie panie wypełniały kwestionariusze dot. ekspozycji na słońce wiosną, zimą i na przestrzeni życia.

Naukowcy podzielili kobiety na 3 grupy, reprezentujące niską, umiarkowaną i dużą ekspozycję na UVB. Autorzy publikacji z pisma Neurology opierali się przy tym na miejscu zamieszkania, przede wszystkim na szerokości geograficznej, wysokości i przeciętnej pokrywie chmur. Oceniano też ekspozycję słoneczną podczas różnych pór roku. Za dużą ekspozycję letnią uznawano np. ponad 10 godzin tygodniowo, a zimową - ponad 4 godziny tygodniowo.

Tremlett i inni zauważyli, że w przypadku kobiet mieszkających w bardziej słonecznych klimatach z największą ekspozycją na promieniowanie UVB ryzyko wystąpienia SR było we wszystkich grupach wiekowych o 45% niższe niż u pań z rejonów o najmniejszej ekspozycji na UVB.

Gdy naukowcy przyjrzeli się poszczególnym grupom wiekowym, stwierdzili, że u osób mieszkających w rejonach z największym poziomem UVB w wieku 5-15 lat spadek ryzyka SR wynosił aż 51%. Stwierdzono także, że 33 pacjentki z SR cechowała duża ekspozycja na UVB w wieku 5-15 lat, a 61 mała. Dodatkowo wykazano, że u osób, które w wieku 5-15 lat spędzały latem więcej czasu na dworze w obszarach, gdzie ekspozycja na UVB była największa, ryzyko zapadnięcia na stwardnienie rozsiane było o 55% niższe niż w grupie z najmniejszą ekspozycją.

Akademicy podkreślają, że ograniczeniem badania było wykorzystanie samopisów, a wspomnienia dot. czasu spędzanego na słońcu, zwłaszcza w młodości, mogą się przecież różnić od prawdziwej ekspozycji. Ponieważ prawie wszystkie uczestniczki studium były białymi kobietami, wyniki mogą się nie odnosić do innych populacji.

stwardnienie rozsiane SR ekspozycja słoneczna promieniowanie UVB Helen Tremlett