Długa droga od składnika oliwy po kontrolę głodu

| Zdrowie/uroda
ReneS (Rene Schwietzke), CC

"Kuzyn" składnika oliwy i czosnku może zaburzyć szlak sygnałowy głodu.

Szukając odpowiedniego kandydata, naukowcy przejrzeli bibliotekę ok. 1600 drobnocząsteczkowych związków.

Zważywszy na sugerowaną rolę szlaku sygnałowego głodu w kontroli metabolizmu, cząsteczki, które z kolei kontrolują tę sygnalizację, mogłyby znaleźć zastosowanie w leczeniu cukrzycy, otyłości i innych chorób związanych z poborem i wykorzystaniem energii przez organizm - podkreśla prof. James Hougland.

Zespół Houglanda zajmuje się badaniem greliny. Jest to hormon produkowany w przewodzie pokarmowym, który dostaje się z krwią do podwzgórza (jądra łukowatego) i sygnalizuje głód. Po posiłku poziom greliny spada.

Grelina jest wytwarzana w wielu etapach. Zidentyfikowany przez autorów artykułu z pisma Biochemistry drobnocząsteczkowy związek blokuje jeden z nich. Syntetyczny triterpenoid to inhibitor pewnego enzymu - O-acyltransferazy greliny (ang. ghrelin O-acyltransferase, GOAT). GOAT odgrywa kluczową rolę w tworzeniu aktywnej formy greliny; działa, przyczepiając do niej kwas tłuszczowy. Grelina jako jedyny peptyd w organizmie człowieka podlega acylacji przez N-oktanowy kwas tłuszczowy; najczęściej przez kwas kaprylowy (C8:0), a rzadziej przez kwasy kaprynowy (C10:0) lub dekenowy (C10:1). Acylacja zwiększa hydrofobowość cząsteczki greliny, a to umożliwia m.in. aktywację jej receptora.

Zidentyfikowany przez naukowców syntetyczny triterpenoid to silnie zmodyfikowana forma kwasu oleanolowego, który występuje m.in. w oliwie i czosnku.

Dotąd wszystkie inhibitory GOAT przypominały fragment acylowanej greliny i tylko jeden z nich wykazywał zdolność do hamowania enzymu wewnątrz komórek lub w organizmach zwierząt.

Nowy inhibitor nie dopuszcza, by 8-węglowy kwas kaprylowy został dodany do prekursora greliny - progreliny. Jego budowa chemiczna sugeruje, że oddziałuje z atomami siarki GOAT (a siarka wchodzi w skład cysteiny). Hougland i inni przeprowadzili zresztą serię testów, które potwierdziły, że modyfikacja cysteiny może hamować przekształcanie greliny przez GOAT.

Ponieważ w GOAT występuje sporo cystein, obecnie Amerykanie sprawdzają, na którą konkretnie oddziałuje drobnocząsteczkowy inhibitor.

syntetyczny triterpenoid kwas oleanolowy szlag sygnałowy głodu grelina O-acyltransferazy greliny GOAT James Hougland