Microsoft o nowym systemie plików

| Technologia
Microsoft

Steven Sinofsky zdradził na blogu Building Windows szczegóły nowego systemu plików, który zagości w Windows 8. ReFS (Resilient File System - odporny system plików) został stworzony w oparciu o NTFS, a jego podstawowym zadaniem jest, jak wskazuje nazwa, zabezpieczenie danych przed uszkodzeniami.

Głównymi celami postawionymi przed ReFS było utrzymanie kompatybilności z NTFS, zastosowanie skutecznych mechanizmów weryfikacji i autokorekcji danych, możliwość swobodnego skalowania wolumenów pamięci masowej, uniknięcie konieczności wyłączania systemu plików w przypadku uszkodzenia danych oraz uzyskanie wysokiej odporności na uszkodzenia.

Zwiększoną ochronę danych uzyskano zarówno poprzez zaimplementowanie sum kontrolnych, logu transakcyjnego oraz zapisywania danych w izolacji od oryginalnego pliku w samym systemie plików, a częściowo dzięki połączeniu go ze Storage Space. Technika ta przypomina rozwiązanie RAID.  Po podłączeniu do puli dyskowej co najmniej 2 dysków możemy na nich tworzyć partycje różnych wielkości i decydować, czy mają one działać jak RAID-1 czy RAID-5. Storage Space różni się od RAID przede wszystkim możliwością zastosowania dysków o różnych pojemnościach, pozwala na wyjęcie z puli dysku i zastąpienie go większym (po odbudowaniu zawartości dysku dysponujemy dzięki temu większą ilością wolnej przestrzeni). Możemy też tworzyć partycje o pojemności przewyższającej pojemność dysków w puli. Gdy zbliżmy się do fizycznych możliwości przechowywania danych, otrzymamy ostrzeżenie od systemu i będziemy mogli dołożyć dodatkowy dysk bez żadnych zakłóceń pracy.

ReFS wykorzystuje też B+drzewo do przechowywania wszelkich informacji, w tym metadanych. To daje znacznie większą swobodę dzięki zniesieniu licznych limitów. W ReFS maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 2^64-1, maksymalna liczba plików w katalogu oraz katalogów na dysku wynosi w każdym z tych przypadków 2^64. Wielkość pojedynczej puli dyskowej ograniczona jest do 4 petabajtów, nie ma natomiast ograniczenia liczby puli w systemie.

Informacje przechowywane są w tabelach, co upodabnia nowy system do relacyjnych baz danych.

Jak już wspomniano, ReFS bazuje na NTFS, ale dotyczy to praktycznie tylko jego warstwy zewnętrznej, dzięki czemu zachowano kompatybilność. Wewnątrz systemu zaszły bardzo istotne zmiany.

Kompatybilność z NTFS nie oznacza, że wszystkie mechanizmy znane ze starszego systemu plików zostały zastosowane w ReFS. Zabraknie w nim m.in. twardych dowiązań, kompresji i szyfrowania (EFS) na poziomie pliku. Z ReFS nie będzie też można startować systemu ani używać go na dyskach przenośnych.

ReFS trafi początkowo tylko do wersji serwerowej Windows 8. Biorąc jednak pod uwagę historię NTFS, który również zaczynał jako system serwerowy, można przypuszczać, że i użytkownik indywidualny będzie mógł z czasem skorzystać z nowego systemu plików.

system plików Windows 8 ReFS NTFS