Szympans jak człowiek

| Psychologia
Frank Kehren

Psychologowie wiedzą, że istnieje pięć głównych wymiarów osobowości (Wielka Piątka) - ekstrowersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, sumienność oraz ugodowość. Teraz wykazano, że z podobnych elementów składa się osobowość szympansów.

Każdy, kto miał psa, kota czy konia doskonale wie, że zwierzęta mają różne charaktery. Jednak dotychczas nie było jasne, że ich osobowości są równie złożone co ludzka. Uczeni z University of Edinburgh, Kyoto University oraz University of Arizona postanowili zbadać pod tym kątem naszych najbliższych kuzynów.

Naukowcy rozesłali do 230 osób pracujących w ogrodach zoologicznych i centrach badawczych na całym świecie kwestionariusze osobowości. W każdym z nich znalazło się kilkadziesiąt pytań dotyczących osobowości. Każde z nich należało ocenić na skali od 1 do 7. Adresaci formularzy musieli obserwować małpy i oceniać ich zachowania w formularzu. Po otrzymaniu odpowiedzi naukowcy za pomocą metod statystycznych usunęli z nich błędy, jakie mogły się pojawić. Analiza uzyskanych rezultatów wykazała, że osobowość szympansów składa się prawdopodobnie z tych samych pięciu elementów, co osobowość człowieka. Orangutany wydają się znacznie mniej złożone. W skład ich osobowości wchodzą prawdopodobnie trzy elementy.

szympans osobowość małpa człowiek neurotyzm ekstrawertyzm Wielka Piątka