Pracowników gnębią awarie tabletów

| Ciekawostki
Samsung

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na zlecenie Panasonika wykazały, że aż 47% użytkowników tabletów, którzy wykorzystują je w pracy, doświadczyło awarii urządzenia w ciągu ostatnich 24 miesięcy. W aż 29% przypadków powodem awarii było wystawienie tabletu na działanie wysokich temperatur.. Drugą najczęstszą przyczyną awarii (21%) był upadek. Użytkownicy w 17% przypadków wylewają napoje na tablety, w 11% urządzenie zostaje całkowicie zanurzone w wodzie. W 11% przypadków do awarii doszło wskutek działania niskich temperatur. Zadziwiająco wysoko na liście przyczyn awarii było... przejechanie tabletu przez pojazd. Działo się tak w aż 11% przypadków.

Wśród przyczyn awarii leżących po stronie urządzeń najczęściej, bo w 27% przypadków, zdarza się awaria baterii, w 16% problemy z wyświetlaczem, a w 10% fizyczne uszkodzenie wyświetlacza bądź awaria któregoś z przycisków.

Osoby korzystające w tabletów w pracy nie dbają o urządzenia, o czym może świadczyć fakt, że ci, którym zdarzają się tego typu problemy doświadczyli w ciągu ostatnich 24 miesięcy średnio 3 awarii.

Aż 68% użytkowników uważa, że tablety są bardziej podatne na awarie od urządzeń, których wcześniej używali.

tablet awaria