Odkrycie nastoletniego "Indiany"

| Ciekawostki
Keith Schengili-Roberts, GNU FDL

Nastoletni ochotnik odkrył podczas wykopalisk w twierdzy z X w. p.n.e. skorupę naczynia ceramicznego (ostrakon), na której widnieje najstarszy znany hebrajski tekst. Ma on ok. 3 tys. lat i uznaje się go za jedno z najważniejszych odkryć biblijnych w Izraelu od czasów Rękopisów z Qumran, zwanych inaczej Zwojami znad Morza Martwego.

O odkryciu doniósł Yossi Garfinkel z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Ostrakon ma kształt prostokąta i mierzy nieco ponad 15 cm. Wg naukowca, tekst może być po części listem. Widnieją na nim dolne części słów zapisanych alfabetem protokananejskim, z którego później wyłonił się alfabet hebrajski. Roboczo zidentyfikowano 3 wyrazy: sędzia, niewolnik i król.

Odnaleziony dokument potwierdza, że starożytni Izrealici byli piśmienni i uwieczniali ważne wydarzenia na długo przed spisaniem Biblii. Ostrakon znaleziono w Khirbet Qeiyafa. Miejsce to jest uznawane przez miejscowych Beduinów za ruiny miasta Dawida.

tekst hebrajski ostrakon alfabet protokananejski Yossi Garfinkel Khirbet Qeiyafa