Oglądanie telewizji a konflikt z prawem

| Psychologia
espensorvik, CC

Dzieci, które oglądają najwięcej telewizji, jako dorośli z wyższym prawdopodobieństwem wchodzą w konflikt z prawem.

Zespół z University of Otago śledził losy grupy ok. 1000 dzieci, które urodziły się w Dunedin w latach 1972-73. Między 5. a 15. r.ż. co 2 lata pytano o liczbę godzin spędzanych przez nie przed telewizorem. Okazało się, że maluchy, które poświęcały 11. muzie najwięcej czasu, w dorosłości z większym prawdopodobieństwem miały na swoim koncie jakieś wyroki skazujące i przejawiały cechy charakterystyczne dla osobowości antyspołecznej.

Prof. Bob Hancox i Lindsay Robertson wyliczyli, że gdy wzięło się pod uwagę jednostkową dzienną średnią, każda dodatkowa godzina spędzana przed telewizorem zwiększała ryzyko wejścia w konflikt z prawem do momentu osiągnięcia wczesnej dorosłości aż o ok. 30%.

Nowozelandczycy zauważyli także, że intensywny kontakt z telewizją w dzieciństwie wiązał się z agresją, zwiększoną tendencją do przeżywania negatywnych emocji oraz podwyższonym ryzykiem wystąpienia osobowości dyssocjalnej (psychopatii) na późniejszych etapach życia.

Robertson twierdzi, że nie chodzi o to, że już antyspołeczne dzieci oglądają więcej telewizji. Wg niej, jest raczej tak, że maluchy spędzające więcej czasu przed odbiornikami zaczynają manifestować antyspołeczne zachowania i cechy osobowości.

Naukowcy z Otago podkreślają, że związku między oglądaniem telewizji a zachowaniem aspołecznym nie da się wyjaśnić statusem socjoekonomicznym, agresją czy zachowaniem antyspołecznym we wczesnym dzieciństwie oraz czynnikami rodzicielskimi. Ponieważ badanie miało charakter obserwacyjny, nie można jednak mówić o przyczynie i skutku, a jedynie o korelacji.

Autorzy raportu z pisma Pediatrics chwalą się, że to pierwsze studium, w przebiegu którego przyglądano się oglądaniu telewizji na przestrzeni całego dzieciństwa. Co istotne, oceniano też całą gamę zachowań/cech aspołecznych w dorosłości.

telewizja oglądanie dzieciństwo wyrok osobowość aspołeczna zachowanie Bob Hancox Lindsay Robertson