W wojnie z mrówkami termity poświęcają najstarszych żołnierzy

| Nauki przyrodnicze
Rob & Jules, CC

Gdy termity japońskie (Reticulitermes speratus) idą na wojnę z mrówkami Brachyponera chinensis, na pierwszej linii frontu znajdują się najstarsi żołnierze. Młodsi przebywają bliżej środka kolonii i pełnią funkcję królewskich ochroniarzy.

Podczas eksperymentów laboratoryjnych starzy żołnierze ustawiali się z przodu i blokowali wejście do gniazda częściej niż młodzi żołnierze. Nasze wyniki pokazują, że żołnierze termitów mają przydział zadań zależny od wieku. Starzenie predysponuje do podejmowania się bardziej niebezpiecznych zadań - podkreślają autorzy publikacji z pisma Biology Letters.

Wg Japończyków, taki system wydłuża długość życia żołnierzy, bo trzyma ich z dala od zagrożenia, gdy są młodsi.

Saki Yanagihara i inni podkreślają, że starsi żołnierze nie są bardziej (ani mniej) skuteczni w obronie gniazda, co sugeruje, że ich wysuwanie się na przód nie ma nic wspólnego z doświadczeniem.

termity japońskie Reticulitermes speratus mrówki Brachyponera chinensis wojna żołnierze wiek