Informacja nie wpływa na zachowanie

| Psychologia
Christine Daniloff, MIT

Testy genetyczne, dzięki którym możemy poznać ryzyko dotyczące możliwości zapadnięcia nowotwory płuc czy choroby serca, nie zmieniają zachowania ludzi - donoszą naukowcy z University of Cambridge. Uczeni przeanalizowali liczne badania, których autorzy sprawdzali, czy poznanie wyników testów genetycznych, które pokazywały, że dana osoba jest narażona na zwiększone ryzyko rozwoju różnych poważnych chorób, wpłynęło za zachowanie tych osób. Co prawda posiadanie genów predysponujących do rozwoju nowotworów, cukrzycy czy chorób serca nie oznacza, że te choroby się rozwiną. Jednak, jak twierdzą zwolennicy przeprowadzania takich testów, poinformowane o ich wynikach osoby z grup podwyższonego ryzyka będą mogły zmienić swoje zachowanie tak, by zmniejszyć niebezpieczeństwo.

Liczne firmy od kilkunastu lat oferują usługi sekwencjonowania genomu. Badacze z Cambridge przeanalizowali abstrakty ponad 10 000 prac badawczych i uznali, że 18 z nich spełnia kryteria kwalifikujące je do analizy. Po szczegółowym przyjrzeniu się danym stwierdzili, że poinformowanie klienta o ryzykach ujawnionych przez test genetyczny wpływa w minimalnym stopniu lub nie wpływa w ogóle na jego zachowanie. Szczególnie niechętnie ludzie rzucają palenie i podejmują aktywność fizyczną.

Dużo sobie po tym obiecywano. Sądzono, że poinformowanie ludzi o ryzyku zmotywuje ich do zmiany zachowania, zdrowszej diety czy zaprzestania palenia. Nie znaleźliśmy jednak dowodów, by tak się działo. Nie ma też dowodu, by taka informacja demotywowała ludzi i zniechęcała ich do zmian - mówi profesor Theresa Marteau, która przewodziła zespołowi badawczemu.

Zdaniem uczonych testy DNA mogą przydać się lekarzom, którzy będą baczniej przyglądali się osobom z grup podwyższonego ryzyka.

test DNA ryzyko zachowanie