Odkyto nowy rodzaj toksyny botulinowej

| Medycyna
Pål Stenmark

Szwedzi odkryli nową toksynę botulinową, która może znaleźć zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń.

Obecnie toksyny botulinowe są wykorzystywane w terapii ponad 80 przypadłości, w tym zespołu nadreaktywnego pęcherza, nadmiernej potliwości czy kręczu szyi. Uważa się, że nowa toksyna, neurotoksyna botulinowa typu X (ang. botulinum neurotoxin type X, BoNT/X), może zapoczątkować linię terapeutyków powiązanych z wydzielnictwem (sekrecją) i transportem przez błony wewnątrzkomórkowe.

Zespół prof. Påla Stenmarka z Uniwersytetu Sztokholmskiego chce teraz opracować przeciwciała do wykrywania oraz inaktywacji BoNT/X. Pierwszy etap prac powinien się zakończyć w ciągu kilku miesięcy.

Autorzy raportu z Nature Communications muszą określić budowę toksyny i zbadać, w jaki sposób wiąże się ona z neuronami. Później sprawdzą, jak najlepiej wykorzystać cechy BoNT/X do opracowania leków.

Szwedzi opowiadają, że wszystko zaczęło się w 1995 r. od chorego japońskiego niemowlęcia. W 2015 r. genom bakterii wyizolowanej od dziecka zsekwencjonowano i zapisano w bazie danych. Na tej podstawie Stenmark i inni zidentyfikowali nową toksynę.

Gdy pierwszy raz ją odkryliśmy, myślałem, że popełniliśmy błąd w analizie. Po kilkukrotnym sprawdzeniu okazało się jednak, że wszystko było w porządku - opowiada profesor.

Dotąd znano 7 odmiennych antygenowo serotypów toksyny botulinowej; oznacza się je literami od A do G. Nowa toksyna reprezentuje kolejny serotyp - X. W porównaniu do reszty, BoNT/X ma najmniejszą tożsamość sekwencyjną. Nie jest rozpoznawana przez znane surowice przeciwko BoNT. Podobnie do BoNT/B/D/F/G, BoNT/X rozkłada białka związane z błoną ziarnistości (VAMP1, VAMP2 i VAMP3), ale wiąże się z innym ich miejscem.

toksyna botulinowa serotyp neurotoksyna botulinowa typu X Pål Stenmark