Oralny transfer związków decyduje o rozwoju kolonii

| Nauki przyrodnicze
Adria C. LeBoeuf

Płyny przekazywane z otworu do otworu gębowego przez owady społeczne zawierają białka i związki drobnocząsteczkowe, które mogą wpływać na rozwój i organizację kolonii.

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, że mrówki gmachówki (Camponotus floridanus) mogą kolektywnie wpływać na swoje społeczności, zmieniając skład koktajlu białek, hormonów itp., który jest przekazywany na drodze trofalaksji.

Wielu badaczy uznaje trofalaksję wyłącznie za sposób transferowania pożywienia. Występuje ona jednak także w innych kontekstach, np. po spotkaniu z członkiem kolonii po okresie izolacji. Chcieliśmy więc sprawdzić, czy płyny wymieniane w ramach trofalaksji zawierają cząsteczki, które pozwalają przekazywać nie tylko pokarm, ale i wiadomości chemiczne - podkreśla prof. Richard Benton z Uniwersytetu w Lozannie.

W tym celu dr Adria LeBoeuf i inni analizowali skład cieczy w parach mrówek angażujących się trofalaksję. Posługując się spektrometrią mas i sekwencjonowaniem RNA, Szwajcarzy wykryli dużą liczbę białek, m.in. regulatory wzrostu, węglowodory, miRNA, a także hormon juwenilny, który kontroluje nie tylko rozwój larw, ale i rozmnażanie.

Gdy biolodzy dodali hormon juwenilny do pokarmu mrówek zajmujących się larwami, okazało się, że 2-krotnie wzrastały szanse larw na przeżycie i osiągnięcie dorosłości.

To wskazuje, że hormon juwenilny i inne przekazywane z otworu do otworu gębowego związki mogą być wykorzystywane przez mrówki do kolektywnego decydowania o rozwoju kolonii. Karmiąc larwy, robotnice nie tylko podają jedzenie [...]. Dawkując różne ilości substancji odpowiadających za wzrost, oddziałują też na [całe] następne pokolenie.

Warto przypomnieć, że wcześniejsze badania na innych mrówkach i pszczołach pokazały, że larwy karmione analogiem hormonu juwenilnego rozwijają się w większe robotnice, a nawet królowe.

Wg autorów publikacji z pisma eLife, ich badania sugerują, że trofalaksja stanowi podłoże prywatnego kanału komunikacyjnego, który (podobnie do mleka ssaków) jest przez mrówki wykorzystywany do kierowania rozwojem młodych.

trofalaksja mrówki gmachówki Camponotus floridanus płyn skład hormon juwenilny Richard Benton Adria LeBoeuf