Monarchy wolą wieś od ogrodów i poboczy

| Nauki przyrodnicze
SD Dirk, CC

Nie wszystkie trojeści są wg zagrożonych danaidów wędrownych (Danaus plexippus) jednakowo dobre. Badania naukowców z Uniwersytetu w Guelph wykazały, że na roślinach z obszarów wiejskich znajduje się 3,5 razy więcej jaj tych motyli niż na trojeściach z miejskich ogrodów czy poboczy dróg.

Ustalenia są bardzo istotne, zważywszy, że obecnie, by pomóc motylom, wdrażane są inicjatywy polegające m.in. na sadzeniu trojeści. W niektórych przypadkach nasadzenia są prowadzone głównie na poboczach, co jak pokazuje nasze badanie, nie jest idealną lokalizacją - podkreśla doktorantka Grace Pitman.

Autorzy publikacji z pisma Biological Conservation podkreślają, że populacja monarchów ze wschodu Ameryki Północnej zmniejszyła się w ciągu ostatnich 2 dekad aż o 95%.

W ramach 2-letniego studium Kanadyjczycy zliczali jaja z trojeści z różnych habitatów. Okazało się, że najwięcej jest ich na roślinach z obszarów wiejskich, a najmniej na okazach z poboczy dróg. Wygląda więc na to, że skuteczniejszą strategią ochrony motyli będzie zachęcanie rolników, by na swojej ziemi tworzyli poletka z trojeściami.

Samice monarchów są [...] wabione do obszarów uprawnych, bo łatwiej im zlokalizować rosnące tam trojeści. Danaidy wykorzystują do ich wykrywania receptory z czułków. Kiedy ulubione rośliny są otoczone monokulturami i bioróżnorodność jest niższa, ułatwia im to zadanie.

Pitman uważa, że samice wolą mniejsze skupiska trojeści, bo mogą wtedy unikać samców. Samce przesiadują na większych połaciach trojeści i czekają na samice. Gdy te się zjawiają, zaczynają je nękać. Samica chcąca złożyć jaja nie chce zaś być nagabywana.

Prof. Ryan Norris dodaje, że nie wiadomo, czy jaj jest na poboczach mniej, bo motyle ich tam nie składają, czy też raczej jaja spadają wskutek trudnych warunków. W grę może wchodzić potrącenie samic przez samochody, sypanie solą lub częste koszenie roślin.

Obecnie zespół Norrisa sprawdza, czy większa liczba jaj monarchów na obszarach rolniczych prowadzi do większej liczby dorosłych motyli. Kanadyjczycy chcą też sprawdzić, jak na jaja i migracje dorosłych osobników wpływają pestycydy neonikotynoidy.

trojeść monarch danaid wędrowny Danaus plexippus obszary wiejskie pobocza Grace Pitman Ryan Norris