Pierwszy w Polsce zabieg udrożnienia żył kończyny górnej u nieletniego z użyciem AngioJet

| Medycyna
Zdjęcie: prof. Paweł Łaguna

Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (UCK WUM) przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg udrożnienia żył kończyny górnej z użyciem systemu AngioJet u osoby nieletniej. Wykonano go u nastoletniej pacjentki.

System AngioJet służy do trombektomii, czyli usuwania skrzeplin blokujących przepływ krwi w naczyniach. Urządzenie wstrzykuje do niedrożnego naczynia sól fizjologiczną z heparyną i Actylise (lekiem przeciwzakrzepowym, ludzkim aktywatorem plazminogenu), które mają rozpuścić zakrzep. Później pozostałości skrzepliny są odsysane. Jak podkreślono w komunikacie WUM, miejscowe podawanie leku fibrynolitycznego jest skuteczniejsze od leczenia ogólnego oraz wymaga podania mniejszej dawki preparatu.

Kilkunastoletnią pacjentkę Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM skierowano na wewnątrznaczyniowy zabieg udrożnienia żył z zastosowaniem systemu AngioJet ze względu na umiarkowany skutek leczenia farmakologicznego zakrzepicy.

W skład zespołu przeprowadzającego zabieg wchodzili: dr Jarosław Żyłkowski, dr Remigiusz Krysiak i lek. Vadym Matsibora z II Zakładu Radiologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM i z Zakładu Radiologii Pediatrycznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM. Zespół anestezjologiczny tworzyły lek. Beata Cała i Urszula Dobrzyńska, a pielęgniarski Zygmunt Malinowski, Renata Kalisiewicz, Magdalena Kędzierska i Adam Majewski. Grupę techników elektroradiologii stanowili Marta Burczaniuk i Adam Bremer.

Po zabiegu pacjentka została wypisana do domu w stanie dobrym (bez objawów ostrej zakrzepicy żylnej).

Dzięki współpracy Zakładu Radiologii Pediatrycznej Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM i II Zakładu Radiologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM pacjenci pediatryczni mogą być leczeni małoinwazyjnymi i najnowocześniejszymi metodami z zakresu radiologii interwencyjnej. Do niedawna takie możliwości leczenia były dostępne tylko dla pacjentów dorosłych.

trombektomia system AngioJet tromboliza farmakomechaniczna tromboaspiracja kończyna górna