Zmutowane rośliny eliminują skażenie TNT

| Nauki przyrodnicze
Liz Rylott

Trotyl (TNT) ma duży wpływ na różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego oraz powstawanie wegetacji. Większość TNT pozostaje w korzeniach roślin, hamując ich wzrost i rozwój. Ponieważ duże wojskowe zapotrzebowanie na materiały wybuchowe oznacza, że TNT będzie nadal wykorzystywane na masową skalę, naukowcy szukali sposobu na wyeliminowanie jego wpływu na rośliny.

Biolodzy z University of York odkryli, że enzym MDHAR6, który bierze udział w ochronie przed stresem, reaguje z TNT, tworząc uszkadzający komórki ponadtlenek. Później okazało się, że pozbawione MDHAR6 zmutowane rośliny wykazują zwiększoną tolerancję na trotyl.

Autorzy publikacji z Science uważają więc, że obierając na cel enzym w konkretnych gatunkach, można by stworzyć rośliny oporne na TNT i zazielenić, a także oczyścić z trotylu skażone obszary, np. poligony.

Tylko eliminując ostrą fitotoksyczność MDHAR6, można z powodzeniem zastosować systemy roślinne do oczyszczania skażonych miejsc. Nasze prace to ważny krok na drodze do tego celu - podkreśla dr Liz Rylott.

Ponieważ MDHAR6 jest specyficzny dla roślin, degradowalne składniki, które reagują z nim podobnie jak TNT, można by zbadać pod kątem zastosowania w roli herbidyców. To ważne dodatkowe odkrycie, ponieważ mimo narastającej od lat 70. herbicydooporności od lat 80. nie wprowadzono do handlu żadnych środków chwastobójczych o nowym mechanizmie działania - podsumowuje prof. Neil Bruce.

trotyl TNT korzenie rośliny środek chwastobójczy herbicyd MDHAR6 enzym Liz Rylott Neil Bruce