Mózg trzmiela w nowej odsłonie

| Nauki przyrodnicze
University of Guelph

Kanadyjsko-brytyjski zespół wykorzystał mikrotomografię komputerową do trójwymiarowej rekonstrukcji mózgu trzmiela ziemnego (Bombus terrestris).

Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports szczegółowo opisali protokół postępowania. Skany z przekrojami 5 struktur mózgu - ciał grzybkowatych, płatów antenalnych, neuropil z płatów wzrokowych (medulla i lobula) oraz ciała centralnego - 19 trzmieli złożono w modele 3D za pomocą opensource'owego oprogramowania SPIERS. Ponieważ skanuje się kilka egzemplarzy naraz, spada koszt badania. Co istotne, nieszkodliwy barwnik nadal pozwala uzyskać odpowiedni kontrast.

Tkanki miękkie zobrazowano, nie naruszając ich układu w puszce mózgowej. Dzięki temu zachowano naturalną stereogeometrię. Ta metodologia zapewnia o wiele dokładniejszy i bardziej realistyczny obraz kształtu, rozmiaru oraz interakcji tkanek miękkich bardzo małych owadzich mózgów - wyjaśnia prof. Nigel Raine z Uniwersytetu w Guelph, dodając, że opisywana technika pozwoli szerszemu gronu badaczy lepiej zrozumieć, jak różnice w budowie mózgu wpływają na zachowanie owadów.

Różnice między poszczególnymi osobnikami lub koloniami w zakresie zdolności uczenia mają [w końcu] poważne konsekwencje dla takich zachowań, jak skuteczne zbieranie pyłku i nektaru.

Ustalenie, jak stosunkowo proste mózgi znajdują [...] rozwiązania złożonych problemów, może być [też] bardzo ważne dla ludzi, pozwalając nam samym opracować sprytniejsze i mniej skomplikowane metody osiągania tego samego.

Raine podkreśla, że powinniśmy więcej wiedzieć o reakcjach struktur mózgowych owadów, m.in. pszczół i trzmieli, na stresory środowiskowe, w tym choroby, niedobór składników odżywczych czy wystawienie na oddziaływanie pestycydów.

trzmiel ziemny Bombus terrestris mikrotomografia SPIERS mózg budowa Nigel Raine