Ocieplenie klimatu prowadzi do skrócenia języczków trzmieli

| Nauki przyrodnicze
Christine Carson

Będące skutkiem ocieplenia klimatu zmiany w różnorodności kwiatów prowadzą do skrócenia języczków (trąbek ssących) trzmieli. Owady są przez to gorzej przystosowane do żerowania i zapylania związanych z nimi pierwotnie roślin.

Wyniki amerykańsko-kanadyjskiego zespołu pokazują, że przez globalne ocieplenie mogą zniknąć różne przypadki mutualizmu. U wielu koewoluujących gatunków obserwuje się precyzyjne dopasowanie cech (trzmiele z długimi języczkami są np. dobrze przystosowane do pozyskiwania nektaru z głębokich kwiatów z długimi koronami).

Zespół Nicole Miller-Struthman z SUNY Old Westbury prowadził badania na 3 wysoko położonych stanowiskach z Kolorado (Mount Evans, Niwot Ridge i Pennsylvania Mountain), gdzie występują 2 gatunki alpejskich trzmieli z długimi trąbkami: Bombus balteatus i B. sylvicola. Opierając się na okazach zebranych w latach 1966-1980 i 2012-2014, naukowcy stwierdzili, że języczek uległ znacznemu skróceniu.

Później, posługując się okazami z archiwum i prowadząc badania terenowe trzmieli i roślin, specjaliści oceniali potencjalne mechanizmy zaobserwowanych zmian. Stwierdzono, że nie chodziło o zmniejszenie wielkości, konkurencję z gatunkami inwazyjnymi lub koewolucję z kwiatami z regionu. Przyczyną okazał się wzrost temperatur latem, co doprowadziło do zmniejszenia liczby preferowanych przez owady głębokich kwiatów. B. balteatus i B. sylvicola były więc zmuszone do korzystania z pozostałych kwiatów.

trzmiele strefa alpejska Bombus balteatus Bombus sylvicola języczek kwiaty korona głębokość ocieplenie klimatu Nicole Miller-Struthman