Dojrzewanie zmienia sposób przetwarzania i zapamiętywania twarzy

| Psychologia
glennharper, CC

Dojrzewanie zmienia postrzeganie twarzy. Wg psychologów, stanowi to część procesu przygotowania do przyjęcia dorosłych ról społecznych.

Wiemy, że twarz komunikuje wiele informacji społecznych, a zdolność do postrzegania oraz interpretowania tych danych zmienia się w trakcie rozwoju. Po raz pierwszy byłyśmy w stanie wykazać, że ważniejszy jest sam etap dojrzewania, a nie wiek metrykalny - podkreśla prof. Suzy Scherf z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii.

Podczas pokwitania dokonuje się przejście od preferencji dorosłych kobiecych twarzy do preferencji twarzy rówieśników na tym samym etapie dojrzewania. Innymi słowy, dojrzewanie zmienia sposób postrzegania twarzy. Zjawisko to opisano wcześniej u zwierząt, ale nie u ludzi. Dzieje się tak prawdopodobnie wskutek oddziaływania hormonów na mózg i reorganizacji układu nerwowego.

Scherf i studentka Giorgia Picci zebrały grupę 116 nastolatków w tym samym wieku. W oparciu o etap dojrzewania podzieliły wszystkich na 4 grupy. Etap pokwitania wyznaczono w oparciu o samoocenę oraz ocenę rodziców.

Amerykanki prezentowały 120 czarno-białych zdjęć twarzy osób obojga płci. Były fotografie dzieci przed okresem dojrzewania, nastolatków w okresie wczesnego i późnego pokwitania oraz dojrzałych seksualnie młodych dorosłych.

W ramach gry komputerowej badani mieli najpierw przyjrzeć się 10 twarzom z neutralną miną. Później w kolejnym zestawie 20 twarzy ze szczęśliwymi minami należało wskazać fizjonomie znane i nowe.

Panie zauważyły, że ochotnicy przed okresem dojrzewania lepiej zapamiętywali dorosłe twarze (nazwały to efektem opiekuna). To interesujące, bo mamy tu do czynienia z dziećmi w wieku szkolnym, które spędzają dużo czasu z innymi dziećmi, a nadal prezentują odchylenie w kierunku zapamiętywania dorosłych twarzy.

Dla odmiany osoby dojrzewające lepiej zapamiętywały twarze innych nastolatków. Jak podkreśla Scherf, zaskakujące było to, że wśród osób w tym samym wieku jednostki mniej dojrzałe wykazywały lepszą pamięć rozpoznawczą w stosunku do innych mniej dojrzałych nastolatków, a osoby bardziej dojrzałe w odniesieniu do bardziej dojrzałych rówieśników.

To pokazuje, że jesteśmy bardzo uwrażliwieni na statusy dojrzewania. Ustalenia pań pozwalają wyjaśnić dobrze znany fenomen organizacji grup rówieśniczych według statusu pokwitania i zrozumieć, w jaki sposób nastolatki zaczynają myśleć o sobie jak o partnerach romantycznych.

twarz dojrzewanie pokwitanie status pamięć rozpoznawcza Suzy Scherf Giorgia Picci