Istnieje związek między budową mózgu a tolerancją ryzyka finansowego

| Psychologia
zzzack, CC

Zespół doktor Agnieszki Tymuli, ekonomistki z Uniwersytetu w Sydney, odkrył, że objętość istoty szarej w prawej tylnej korze potylicznej to dobry prognostyk postawy wobec ryzyka finansowego. Kobiety i mężczyźni z większą zawartością substancji szarej w tym regionie wykazywali do niego mniejszą awersję.

Indywidualne postawy wobec ryzyka [finansowego] są skorelowane z ilością istoty szarej w tylnej korze potylicznej, sugerując istnienie anatomicznego biomarkera postaw w tym zakresie - podkreśla Tymula, przestrzegając jednocześnie przed przedwczesnym wyciąganiem wniosków odnośnie do kierunku ewentualnej zależności. W przyszłych badaniach trzeba będzie ustalić, czy to zmiany w strukturze mózgu prowadzą do zmian w postawach wobec ryzyka, czy też raczej indywidualne wybory odnośnie do ryzyka kształtują mózg (niewykluczone też, że obie opcje są prawdziwe).

Naukowcy dodają, że najnowsze ustalenia pasują do wyników ich badań sprzed roku (opublikowane je w PNAS), że z wiekiem rośnie awersja do ryzyka. Skądinąd wiadomo, że w miarę starzenia grubość kory się zmniejsza. Możliwe więc, że zaobserwowane zmiany w postawach dot. ryzyka są tym spowodowane.

tylna kora potyliczna ryzyko finansowe związek korelacja awersja tolerancja Agnieszka Tymula