Po udarze kobiety radzą sobie gorzej niż mężczyźni

| Medycyna
boliston (Adrian Boliston), CC

Jakość życia kobiet po udarze jest gorsza niż mężczyzn.

Naukowcy z Wake Forest Baptist Medical Center porównywali jakość życia mężczyzn i kobiet po udarze lub przemijającym ataku niedokrwiennym (ang. Transient Ischemic Attack, TIA). W studium uwzględniono 1370 pacjentów w wieku 56-77 lat z rejestru AVAIL.

Jakość życia pacjentów mierzono 3 miesiące i rok po udarze lub TIA. Oceniano mobilność, samoopiekę, codzienne aktywności, depresję/lęk oraz ból.

Nawet gdy uwzględniło się różnice w istotnych zmiennych socjodemograficznych, nasilenie udaru oraz niepełnosprawność, do 12 miesięcy od udaru jakość życia kobiet była gorsza niż mężczyzn. Ponieważ coraz więcej osób przeżywa udar, lekarze i inni pracownicy służby zdrowia powinni zwracać uwagę na kwestie związane z jakością życia i pracować nad lepszymi interwencjami [...] - podkreśla dr Cheryl Bushnell, wspominając m.in. o płciowospecyficznych narzędziach przesiewowych.

Studium wykazało, że trzy miesiące po udarze/TIA kobiety z większym prawdopodobieństwem wspominały o problemach z mobilnością, bólu/dyskomforcie, lęku i depresji. Różnica była największa w grupie 75+. Po roku od udaru/TIA kobiety nadal uzyskiwały mniej punktów w skali jakości życia, ale zakres różnic międzypłciowych się zmniejszał.

Odkryliśmy, że wiek, rasa i stan cywilny odpowiadały za największe różnice międzypłciowe po 3 miesiącach od udaru; najważniejszy był stan cywilny.

udar przemijający atak niedokrwienny TIA jakość życia kobiety mężczyźni dr Cheryl Bushnell