Ukwiały mają osobowości

| Nauki przyrodnicze
Sandy__R, CC

Ukwiały końskie (Actinia equina) mają osobowości, które przejawiają się jako różnice w czasie chowania czułków po nagłym spryskaniu strumieniem wody.

Biolodzy wyjaśniają, że zwierzęta mają osobowość, jeśli na przestrzeni czasu w jednej lub w całej gamie sytuacji osobniki stale w przewidywalny sposób różnią się zachowaniem. Zakłada się, że stałe różnice indywidualne to pokłosie sposobu reagowania na informacje o środowisku, a nie np. wynik działania różnych cech mikrohabitatu. W badaniu, które opisano na łamach PLoS ONE, akademicy wykazali, że anemony mogą się pochwalić osobowością w takim właśnie ujęciu.

W eksperymentalnej fazie badań Mark Briffa i Julie Greenaway z Uniwersytetu w Plymouth wybrali się na południowo-zachodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii, by znaleźć tam kolonię ukwiałów żyjących w strefie pływowej. Chodziło o określenie ich sposobu reagowania na zagrożenia. Briffa straszył 65 okazów A. equina, spryskując je strumieniem wody morskiej ze strzykawki. W odpowiedzi jamochłony chowały czułki i zamykały tarczę oralną. Sprawdzano, ile czasu minie, nim zwierzę powróci do pozycji wyjściowej. Każdy ukwiał był testowany 3 razy.

Reakcja zaskoczenia po spryskaniu strumieniem wody trwała od 3 do 20 min, ale jej czas pozostawał taki sam dla konkretnych A. equina. Trend utrzymywał się bez względu na temperaturę w basenie pływowym, która potencjalnie mogłaby wpływać na zachowanie jamochłonów. Para naukowców sądzi, że osobowość nie jest czymś ograniczonym do określonych grup zwierząt i może być szczególnie silnie wyrażona u gatunków z prostym układem nerwowym.

ukwiał koński Actinia equina osobowość Mark Briffa Julie Greenaway