Przedwczesny poród osłabia połączenia w mózgu

| Medycyna
Washington University School of Medicine

Wcześniactwo wydaje się osłabiać połączenia w obrębie szlaków mózgowych związanych z uwagą, komunikacją i przetwarzaniem emocji.

Na bardzo wczesnych etapach życia mózg jest szczególnie plastyczny i można go modyfikować za pomocą interwencji. Zazwyczaj nie reaguje się przed pojawieniem objawów, my jednak próbujemy opracować obiektywne miary rozwoju mózgu wcześniaków, które wskazują na prawdopodobieństwo późniejszych problemów, tak by [ewentualnie] wcześnie zapewnić dodatkowe wsparcie i terapię [...] opowiada prof. Cynthia Rogers ze Szkoły Medycyny Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona w St. Louis.

W USA 1 na 9 dzieci jest wcześniakiem, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem problemów poznawczo-motorycznych, ADHD, a także zaburzeń lękowych i ze spektrum autyzmu.

W ramach studium Amerykanie zbadali za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) i obrazowania tensora dyfuzji (DTI) mózgi 58 dzieci urodzonych w terminie i 76 wcześniaków, które przyszły na świat co najmniej 10 tygodni za wcześnie. U dzieci urodzonych w terminie badanie przeprowadzano w 2.-3. dniu życia, zaś u wcześniaków w ciągu kilku dni od planowanego terminu porodu.

Natrafiliśmy na znaczące różnice w szlakach i obwodach nerwowych [zwłaszcza odpowiadających za uwagę, komunikację i emocje].

Oprócz tego naukowcy znaleźli różnice dot. sieci stanu odprężenia i spoczynku. Do sieci tych należy m.in. sieć spoczynkowa (ang. default mode network, DMN), która jest najbardziej aktywna, gdy ludzie są najmniej aktywni. Największe różnice zaobserwowano właśnie w obrębie DMN i sieci czołowo-ciemieniowej (ang. frontoparietal network). Obie obejmują obwody powiązane z emocjami i wcześniej pisano o nich w kontekście ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

By sprawdzić, czy opisane nieprawidłowości wiążą się z późniejszymi problemami rozwojowymi, zespół Rogers kontynuuje badania. Zakończyły się już oceny w wieku 2 i 5 lat, następne zostaną przeprowadzone, gdy dzieci skończą 9 lub 10 lat.

wcześniactwo rozwój mózgu szlaki sieci odprężenia i spoczynku Cynthia Rogers