Formowanie się węgla omal nie zamroziło całej Ziemi

| Nauki przyrodnicze
NASA

Podczas gdy spalanie węgla jest obecnie odpowiedzialne za globalne ocieplenie, przed 300 milionami lat jego formowanie się omal nie doprowadziło do zamarznięcia Ziemi. Na łamach PNAS ukazały się pierwsze wyniki badań dotyczące tego zjawiska.

Gdy w karbonie i permie umierały drzewa z olbrzymich lasów, dwutlenek węgla, który zaabsorbowały w czasie życia zostawał pogrzebany, a szczątki roślin z czasem utworzyły węgiel, z którego dzisiaj korzystamy. W wyniku tego procesu poziom dwutlenku węgla w atmosferze spadł tak bardzo, że Ziemia niemal zamieniła się w śnieżną kulę. To ironia, że formowanie się węgla, który jest obecnie głównym czynnikiem niebezpiecznego globalnego ocieplenia, niemal doprowadziło do globalnego zlodowacenia, mówi Georg Feulner z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Klimatem. To jednak pokazuje, jak olbrzymie znaczenie ma węgiel. Uwięziony w Ziemi dwutlenek węgla już raz zdestabilizował klimat. Teraz, gdy zostaje uwolniony, znowu go destabilizuje, dodaje uczony.

Do przeprowadzenia swoich badań naukowcy wykorzystali symulacje komputerowe. Niektóre zmiany temperatury w badanym okresie były związane z nachyleniem osi Ziemi w stosunku do Słońca. Jednak, jak się okazało, olbrzymie znaczenie miała koncentracja dwutlenku węgla. Obliczenia wykazały, że podczas formowania się węgla i innych paliw kopalnych koncentracja CO2 w atmosferze spadła do około 100 ppm, a być może jeszcze bardziej. Modele komputerowe wykazały, że globalne zlodowacenie rozpoczyna się przy koncentracji mniejszej niż 40 ppm.

Obecnie koncentracja CO2 w atmosferze wynosi ponad 400 ppm. Gaz ten jest gazem cieplarnianym, który powoduje, że wypromieniowywana przez Ziemię energia nie ucieka w przestrzeń kosmiczną. Powinniśmy utrzymać koncentrację CO2 na poziomie niższym niż 450 ppm jeśli chcemy, by klimat pozostał stabilny. Idealnie byłoby utrzymać poziom znacznie niższy. Zwiększenie ilości gazów cieplarnianych ponad ten limit oznacza, że wyjdziemy poza granice bezpieczne dla klimatu. Z przeszłości wiemy, że szybkie ocieplanie się klimatu jest związane z masowym wymieraniem gatunków, a to pokazuje, że stabilny klimat jest czymś, co powinniśmy doceniać i chronić, mowi Feulner.

węgiel Ziemia zlodowacenie dwutlenek węgla