Jak powstaje wełna mineralna?

MG Projekt

Wełna mineralna to ogólna nazwa dla grupy materiałów izolacyjnych produkowanych z włókien mineralnych. Włókna te uzyskuje się w wyniku topienia surowców naturalnych lub przemysłowych i następnie formowania ich na włókna o małej średnicy.

Wełna szklana

Wełna szklana, zwana też wełną z włókien szklanych, jest produkowana z topionego piasku lub szkła przemysłowego. Wełna szklana ma wysoką izolacyjność termiczną, jest odporna na wilgoć, niepalna i łatwa w użyciu. Stosuje się ją w postaci mat, płyt czy granulatu.

Izolacyjność cieplna wełny szklanej jest zwykle bardzo dobra. Współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny szklanej zazwyczaj wynosi między 0,032 a 0,040 W/(m·K). Im niższa wartość λ, tym lepsza izolacyjność cieplna materiału. Dzięki temu wełna szklana jest skuteczna w ograniczaniu przepływu ciepła przez konstrukcje budynków.

Warto jednak pamiętać, że izolacyjność cieplna wełny szklanej może się różnić w zależności od konkretnego produktu, gęstości oraz grubości. W praktyce, optymalna grubość izolacji wełną szklaną stosowaną w budownictwie jednorodzinnym zależy od wymagań projektu domu, lokalnych przepisów budowlanych oraz warunków klimatycznych. Przed wyborem izolacji warto sprawdzić dokładne parametry techniczne danego produktu oraz skonsultować się z pracownią architektoniczną, która pomoże wybrać optymalne rozwiązanie. Porady można zasięgnąć na stronie biura MG Projekt https://www.mgprojekt.com.pl/
Wełna szklana, zwana też wełną z włókien szklanych, jest produkowana z topionego szkła, które jest formowane na cienkie włókna. Proces produkcji wełny szklanej przebiega w następujących etapach:

  1. Wybór surowców: Głównym surowcem do produkcji wełny szklanej jest szkło, które może pochodzić z piasku kwarcowego, sody i wapna. Czasami dodaje się także szkło recyklingowane oraz inne składniki, aby uzyskać pożądane właściwości końcowego produktu.
  2. Topienie: Surowce są topione w specjalnym piecu przy temperaturze około 1400-1600°C. W wyniku tego procesu powstaje ciekła, lepka masa szklana.
  3. Wytwarzanie włókien: Ciekła masa szklana jest następnie przechodząca przez specjalne dysze lub zostaje rozdmuchiwana za pomocą sprężonego powietrza. W ten sposób powstają cienkie włókna szklane o różnej długości i średnicy.
  4. Formowanie: Uformowane włókna szklane są zbierane na przenośniku, gdzie są mieszane z odpowiednimi środkami wiążącymi, takimi jak żywice fenolowe lub akrylowe. W wyniku tego procesu powstają maty wełny szklanej o różnej gęstości i grubości.
  5. Uzdatnianie: Maty wełny szklanej przechodzą przez proces utwardzania, podczas którego środki wiążące są utwardzane i tworzą stabilną strukturę. Następnie maty są chłodzone i przycinane do odpowiednich wymiarów.

Wełna szklana jest szeroko stosowana jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budownictwie ze względu na swoje doskonałe właściwości izolacyjne, elastyczność, odporność na wilgoć i łatwość w użyciu.

Wełna kamienna (wełna bazaltowa)

Wełna kamienna jest produkowana z topionego bazaltu lub innych skał wulkanicznych. Włókna kamienne są wytwarzane w sposób podobny do wełny szklanej, ale cechują się większą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na wysokie temperatury. Wełna kamienna ma również wysoką izolacyjność termiczną, jest niepalna i odgrywa istotną rolę w izolacji akustycznej. Dostępna jest w formie mat, płyt czy granulatu.
Wełna skalna, zwana też wełną kamienną, również posiada bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Współczynnik lambda, λ dla wełny skalnej zwykle wynosi między 0,030 a 0,045 W/(m·K). Podobnie jak w przypadku wełny szklanej, im niższa wartość λ, tym lepsza izolacyjność cieplna materiału. Dzięki temu wełna skalna skutecznie ogranicza przepływ ciepła przez konstrukcje budynków.
Wełna skalna, również nazywana wełną kamienną, jest produkowana z topionego bazaltu lub innych skał wulkanicznych. Proces produkcji wełny skalnej składa się z kilku etapów:

  1. Wybór surowców: Bazalt, diabaz lub inne skały wulkaniczne są wybierane jako surowce do produkcji wełny skalnej ze względu na ich właściwości chemiczne i fizyczne. Czasami surowce są mieszane z recyklingowanym szkłem.
  2. Topienie: Surowce są topione w specjalnych piecach przy bardzo wysokich temperaturach, zwykle wynoszących około 1500°C. W wyniku tego procesu powstaje ciekła, lepka masa.
  3. Wytwarzanie włókien: Ciekła masa jest następnie wyrzucana przez wirujące koło (np. wirówkę) lub przeciskana przez dysze, co prowadzi do formowania cienkich włókien skalnych. Włókna te są jednocześnie ochładzane, a ich struktura staje się krystaliczna.
  4. Formowanie: Uformowane włókna są zbierane na przenośniku, gdzie są sprasowywane wraz z dodatkiem odpowiednich środków wiążących, takich jak żywice. W wyniku tego procesu powstają maty wełny skalnej o różnej gęstości i grubości.
  5. Uzdatnianie: Maty wełny skalnej przechodzą przez proces utwardzania, podczas którego środki wiążące są utwardzane i tworzą stabilną strukturę. Następnie maty są chłodzone i przycinane do odpowiednich wymiarów.

Wełna skalna jest szeroko stosowana jako izolacja termiczna, akustyczna i przeciwpożarowa w budownictwie ze względu na swoje doskonałe właściwości izolacyjne, wytrzymałość mechaniczną i odporność na wysokie temperatury.

wełna mineralna