Do pacjentów bardziej przemawia wiek serca niż procentowy wskaźnik ryzyka

| Zdrowie/uroda
paisley's such a nice girl, CC

Ludzie, którzy znają wiek swojego serca, czynią większe postępy w zakresie poprawy jego stanu zdrowia.

Ocenę ryzyka dla różnych chorób, np. sercowo-naczyniowych (ChSN), prezentuje się jako procent szans zapadnięcia na nie w ciągu kilku następnych lat. Jakiś czas temu stworzono jednak kalkulator wieku serca, który wykorzystuje te same dane nt. czynników ryzyka, ale przedstawia je w sposób bardziej zindywidualizowany i przemawiający do wyobraźni.

Choć ChSN powodują najwięcej zgonów na świecie, lekarzom trudno przedstawić czynniki ryzyka tak, by zachęcić pacjentów do zmiany trybu życia. Wcześniejsze badanie pokazało, że wiek serca jest łatwiejszy do zrozumienia i bardziej motywujący, zwłaszcza w przypadku osób z wyższym poziomem modyfikowalnych czynników ryzyka.

Teraz po raz pierwszy zademonstrowano, że zastosowanie wieku serca, by uświadomić ryzyko ChSN, sprzyja zmianom w zachowaniu, które z kolei przekładają się na spadek ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Zespół z Universidad de las Islas Baleares (UIB) przeprowadził badanie z udziałem 3153 osób, które na 12 miesięcy przed doroczną oceną stanu zdrowia wylosowano do jednej z trzech grup. Pierwszej ryzyko ChSN przedstawiono za pomocą procentów, drugiej jako wiek serca, a trzeciej przekazano tylko wskazówki dotyczące zdrowego trybu życia.

Wyniki pokazały, że w porównaniu do grupy kontrolnej, u pacjentów, których poinformowano o indywidualnym ryzyku ChSN (zarówno procentowo, jak i za pomocą wieku serca), nastąpiły znaczące spadki wskaźników ryzyka. Największą poprawę odnotowano w grupie zapoznającej się z wiekiem serca. Co więcej, osoby znające wiek serca częściej wdrażały zdrowy styl życia, przestając np. palić. W tej grupie wskaźnik rzucania palenia był 4-krotnie wyższy niż wśród ludzi zaznajamianych z ryzykiem procentowym.

Uzyskane dane mogą sugerować, że zwykły fakt zaprezentowania pacjentom łatwej do zrozumienia informacji wywiera pozytywny wpływ na angażowanie ich w działania prewencyjne - podsumowuje dr Pedro Tauler.

wiek serca wskaźnik ryzyka ocena procent działania prewencyjne tryb życia choroby sercowo-naczyniowe Pedro Tauler