Sąd nakazał przywrócenie ochrony wilka

| Nauki przyrodnicze
Thomas Roche, CC

Sąd federalny nakazał przywrócenie ochrony wilka na zachodzie Wielkich Jezior. Decyzja sądu oznacza, że w Minnesocie i Wisconsin nie wolno już będzie polować na wilki. Kolejny ze stanów regionu, Michigan, nie pozwalał na polowania, gdyż obywatele w referendum nie zgodzili się na ustanowienie sezonu łowieckiego.

Urzędnicy U.S. Fish and Wildlife Service (FWS) w 2012 roku wykreślili wilka z listy gatunków chronionych. Uznali bowiem, że we wspomnianym regionie, doszło do pełnego odrodzenia się gatunku. Jednak teraz sędzia Beryl Howell uznała obecnie, że decyzja taka była arbitrarna i oparta na niewystarczających przesłankach.

W momencie, gdy wilki były wykreślane z listy, w regionie żyło 4400 przedstawicieli tego gatunku. Obecnie ich liczba spadła, w wyniku polowań, do 3748, a władze poszczególnych stanów domagały się jeszcze większej redukcji ich pogłowia. Na przykład w Wisconsin, gdzie w szczytowym okresie żyło około 800 wilków, chciano zredukować ich pogłowie do 350.

W 2013 roku Humane Society of the United States, koalicja reprezentująca organizacje ekologiczne, wystąpiła do sądu przeciwko Departamentowi Spraw Wewnętrznych. Ekolodzy stwierdzili, że decyzja podjęta przez FWS była błędna i zagraża przetrwaniu gatunku. Urzędnicy nie podjęli jeszcze decyzji, czy odwołają się od wyroku sądowego.

wilk sąd ochrona