Zika może wywoływać poważne zaburzenie neurologiczne

| Medycyna
Valentin.Ottone, CC

Naukowcy z Instytutu Pasteura w Paryżu zdobyli najmocniejsze jak dotąd dowody na to, że wirus Zika może wywoływać ciężkie zaburzenie neurologiczne - zespół Guillaina i Barrégo (ZGB).

W opisanym badaniu kliniczno-kontrolnym grupę kliniczną tworzyli pacjenci zdiagnozowani w Centre Hospitalier de Polynésie Française. Grupę kontrolną stanowili: 1) ludzie dopasowani pod względem wieku i płci, którzy zgłosili się do szpitala bez gorączki (98) oraz 2) dopasowani pod względem wieku pacjenci z ostrą gorączką Zika bez objawów neurologicznych (70).

Autorzy publikacji z pisma The Lancet analizowali 42 przypadki, które wystąpiły w czasie epidemii w Polinezji Francuskiej między październikiem 2013 a kwietniem 2014 r. Większość pacjentów z ZGB [ok. 88%] wspominała o objawach zakażenia wirusem Zika [gorączce, wysypce i bólu stawów] średnio 6 dni przed jakimikolwiek objawami neurologicznymi. Występowały też u nich przeciwciała przeciwko ZIKV [41 osób miało przeciwciała IgM lub IgG, a u wszystkich wykryto przeciwciała neutralizujące; dla porównania, w 1. grupie kontrolnej dotyczyło to zaledwie 56% próby] - opowiada prof. Arnaud Fontanet, główny autor badania.

Stan pacjentów pogarszał się szybciej, niż to zwykle bywa w przypadku ZGB, ale kiedy mijała ostra faza choroby, zdrowienie zachodziło z kolei prędzej. Dwanaście osób (29% próby) wymagało wspomagania wentylacji, a u 74% wystąpiło osłabienie mięśni (u 64% dotyczyło ono mięśni twarzy). [Żaden z 42 pacjentów nie zmarł], a w ciągu 3 miesięcy 57% chorych mogło już chodzić.

W szczycie epidemii może zaistnieć potrzeba radzenia sobie z wieloma pacjentami wymagającymi intensywnej opieki medycznej, a nie wszędzie są OIOM-y. [Generalnie] chorzy z ZGB monopolizują łóżko na 35 dni.

Mimo że większość pacjentów miała kiedyś kontakt z wirusem dengi (świadczyła o tym obecność przeciwciał), Francuzi nie znaleźli dowodów na to, że zakażenie nim zwiększa prawdopodobieństwa, że ludzie zainfekowani Ziką rozwiną ZGB.

Bazując na danych z Francuskiej Polinezji, naukowcy szacują, że na ZGB może zapaść 1 na 4000 osób zakażonych ZIKV.

wirus Zika zespół Guillaina i Barrégo ZGB Instytut Pasteura