Szczelinowanie hydrauliczne i problemy z wodą

| Ciekawostki
Gerry Dincher, CC

Grupa Ceres, specjalizująca się w inwestycjach w zielone technologie, przeprowadziła badania, z których wynika, że szczelinowanie hydrauliczne zagraża zasobom wody pitnej. Od 2011 roku w USA na potrzeby ponad 39 000 odwiertów zużyto około 400 miliardów litrów wody.

Ponad połowa odwiertów – 55% - znajduje się na terenach, które doświadczają susz, a niemal połowa z nich znajduje się tam, gdzie zasoby wody znajdują się pod dużą lub olbrzymią presją.

Według używanej w USA terminologii olbrzymia presja na zasoby wodne oznacza, że ponad 80% wody powierzchniowej i podziemnej jest już używana na potrzeby mieszkańców, rolnictwa lub przemysłu. Duża presja oznacza zaś, że używane jest od 40 do 80 procent zasobów wodnych. Tymczasem szczelinowanie hydrauliczne prowadzi się często w miejscach, gdzie wcześniej z innych przyczyn człowiek wywarł dużą presję na zasoby wodne.

Lokalne społeczności są często zaskoczone faktem, że doświadczają nagłych problemów z dostępem do wody. Trudna sytuacja panuje w Teksasie, gdzie występuje największe zagęszczenie odwiertów, a połowa z nich znajduje się na obszarach o dużej lub olbrzymiej presji na zasoby wodne. W Kolorado 97%, a w Kalifornii 96% odwiertów znajduje się na terenach o dużej lub olbrzymiej presji. W stanie Kolorado przemysł wydobywczy zużywa 0,1% wody używanej w stanie, a w Teksasie nieco mniej niż 1%.

Przemysł wydobywczy stara się zaradzić problemom poprzez opracowywanie nowych metod oczyszczania wody. Jego menedżerowie dopiero jednak zaczynają dostrzegać ten problem. Ponadto ich działania zależą od czynników ekonomicznych. Na przykład w Teksasie oczyszczaniu poddaje się jedynie 5% używanej wody. Natomiast w Pennsylvanii oczyszcza się znacznie więcej wody, gdyż brakuje tam głębokich studni, w których można by przechowywać zużytą wodę, więc jej oczyszczanie jest najtańszą metodą pozbycia się odpadu.

Przemysł wydobywczy przypomina, że wydobycie gazu łupkowego pozwala na zaoszczędzenie wody, gdyż dzięki niemu przedsiębiorstwom łatwiej jest przestawić się z energii pozyskiwanej z węgla na energię z gazu.

To jednak nie zmienia faktu, że lokalne społeczności doświadczają problemów z dostępem do wody.

woda szczelinowanie hydrauliczne gaz łupkowy