W Polsce znajduje się największa na świecie kolekcja ludzkich mózgów. Udostępniono ją w internecie

Zdigitalizowanie tak wielu protokołów, przekrojów, bloczków parafinowych i preparatów musiało wymagać sporych zasobów. Ile czasu zajęło, ile osób nad tym pracowało? Zapewne na potrzeby projektu trzeba było stworzyć specjalne oprogramowanie?

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu to 7 374 959,91 zł, z czego 6 241 428,57 zł to środki unijne, a reszta 1 133 531,34 zł pochodzi z budżetu państwa. Bezpośrednio w projekcie było zatrudnionych 16 wykonawców projektu i koordynator. W projekt byli zaangażowani także pracownicy administracyjni IPiN, Dział Zamówień Publicznych, Dział Prawny, Dział Inwestycji, Dział spraw Pracowniczych, Dział Finansowo-Księgowy i Dział Informatyki. Ponadto w realizacji zadań uczestniczyły podmioty zewnętrzne, dostarczające towary i usługi w mechanizmie zamówień publicznych. Na potrzeby projektu został de novo stworzony i wdrożony software, składający się z kilku modułów.

Stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne i informatyczne, stworzyliśmy narzędzie umożliwiające otwarty dostęp do zasobów Digital Brain z każdego miejsca na świecie. Baza z zasobami cyfrowymi została umieszczona na stronie internetowej https://digitalbrain.ipin.edu.pl i jest dostępna w formatach otwartych dla wszystkich użytkowników.

Zastanawiam się, czy w materiale badawczym, jakim dysponuje IPiN, widać zachodzące z biegiem lat zmiany dot. dominujących chorób? Czy można powiedzieć, że profil populacyjny był kiedyś inny i ludzie chorowali na coś innego? Mózgów ze śladami jakich chorób jest najwięcej?

Od blisko 70 lat w naszym Banku Mózgów kolekcjonujemy materiał diagnostyczny. Na przestrzeni lat zmienia się udział procentowy poszczególnych jednostek chorobowych. Wciąż dominują choroby naczyniopochodne, ale coraz więcej pojawia się chorób neurodegeneracyjnych.

Coraz popularniejsze stają się projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Czy platforma Digital Brain może ułatwić ich przeprowadzenie? Dla autorów jakiego typu badań będzie ona najbardziej przydatna?

Dziękuję za to pytanie, bo trochę ubiegając fakty, chciałbym opowiedzieć o naszej przyszłości. Planujemy aplikować o środki na wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w rozpoznaniu neuropatologicznym.

Naukowcy na całym świecie podejmują próby analizy obrazów diagnostycznych przy użyciu uczenia maszynowego. Badania te dotyczą skóry, płuc czy prostaty. Zawsze czynnikiem limitującym takich badań jest dostęp do materiału. W związku z tym nasz projekt byłby wyjątkowy, gdyż dysponujemy ogromnym zbiorem archiwalnym. To, co przyświeca nam przy pracach nad projektem, to zwiększenie dostępności usług medycznych dla pacjentów. Jednym z założeń będzie uniezależnienie procesu diagnostycznego od fizycznego udziału człowieka, co w dobie pandemii jest kluczowe dla szybkiego postawienia diagnozy i rozpoczęcia terapii.

człowiek mózg Digital Brain Tomasz Stępień Instytut Psychiatrii i Neurologii