Dowód na historyczność króla Salomona?

| Humanistyka

Profesor Gershon Galil z Uniwersytetu w Hajfie zaproponował nową interpretację Inskrypcji ze wzgórza Ofel. Napis został znaleziony w lipcu ubiegłego roku na resztkach dzbana. Licząca sobie 3000 lat inskrypcja to najstarszy tekst napisany pismem alfabetycznym odkryty na terenie Jerozolimy. Zdaniem profesora Galila dowodzi on prawdziwości historii zapisanej w Starym Testamencie.

Od kilku miesięcy trwają wśród naukowców spory o odczytanie niedokończonego napisu. Zdaniem Galila trzy niedokończone litery należy odczytywać „yah-yin chah-lak” co oznacza „wino słabej jakości”. Natomiast pierwsza część napisu ma wskazywać na 20. lub 30. rok panowania króla Salomona. Uczony twierdzi, że napis został wykonany we wczesnej wersji pochodzącej z południa odmiany hebrajskiego, gdyż był to wówczas jedyny język, który na oznaczenie wina używał dwóch liter yod. Słabej jakości wino miało zaś być przeznaczone dla robotników pracujących przy budowie Jerozolimy.

Jeśli profesor Galil ma rację, to wskazywałoby to, że państwo Izraelitów istniało na terenie dzisiejszej Jerozolimy już w czasach króla Salomona. Napis miał bowiem powstać na potrzeby poboru podatków i sprawozdawczości. Według Księgi Królów Salomon był trzecim władcą Królestwa Izraela. Miał rządzić w latach 970-930 przed Chrystusem.

Nawet jeśli zaproponowany przeze mnie sposób odczytania napisu nie jest właściwy, to sam fakt, że ktoś w tamtym czasie pisał po hebrajsku wskazuje, że niedługo później mogły zostać napisane takie dzieła jak Księga Samuela czy Księga Sędziów - mówi Galil.

Uczony ma nadzieję, że z czasem będziemy odkrywali nowe dowody wskazujące na historyczność postaci Dawida czy Salomona.

wzgórze Ofel inskrypcja Salomon Izrael