Grzybica doprowadziła do wyginięcia jednej z żab Darwina?

| Nauki przyrodnicze

Naukowcy z Londyńskiego Towarzystwa Zoologicznego i Universidad Andrés Bello (UNAB) uważają, że śmiertelna grzybica płazów chytrydiomykoza (łac. chytridiomycosis) doprowadziła do wyginięcia jednej z żab Darwina - endemitu z Chile Rhinoderma rufum.

W artykule opublikowanym na łamach PLoS ONE akademicy argumentują, że choć ingerencja w habitat jest uznawana za główne zagrożenie dla obu gatunków - północnego R. rufum i południowego, występującego w Chile i Argentynie, R. darwinii - nie można tym wyjaśnić ani zaobserwowanego spadku liczebności populacji, ani zniknięcia z większej części habitatu.

Herpetolodzy zdobyli dowody potwierdzające, że chytrydiomykoza stoi zarówno za spadkiem liczebności R. darwinii (także w niezaburzonych habitatach), jak i postulowanym wyginięciem R. rufum.

Istnieje zaledwie kilka przykładów wyginięcia przez zakażenie. Choć to jeszcze nie do końca pewne, teza o możliwości wymarcia północnej żaby Darwina w wyniku chytrydiomykozy zyskała dodatkowe poparcie - podkreśla prof. Andrew Cunnigham.

W ramach studium naukowcy przeanalizowali okazy żab Darwina oraz innych płazów, które zebrano w latach 1835-1989. Przebadano je pod kątem obecności DNA grzybów Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). W tym samym celu w latach 2008-2012 analizowano też 26 populacji z Chile i Argentyny.

Karol Darwin odkrył R. darwinii w 1834 r. Jak podkreśla dr Claudio Soto-Azat z UNAB, płazy zamieszkują Ziemię od 365 mln lat, o wiele dłużej niż ssaki. Straciliśmy już jeden gatunek, północną żabę Darwina, ale nie możemu ryzykować utraty kolejnego.

żaba Darwina endemit Chile Argentyna habitat populacja wyginięcie chytrydiomykoza grzybica Batrachochytrium dendrobatidis Rhinoderma rufum Rhinoderma darwinii