Sól drogowa zmienia proporcję płci u żab

| Nauki przyrodnicze
digital_image_fan, CC

Sól drogowa zmienia proporcję płci w populacjach żyjących w pobliżu żab leśnych (Lithobates sylvaticus).

Naukowcy z Uniwersytetu Yale i Rensselaer Polytechnic Institute zauważyli, że pod wpływem ekspozycji na chlorek sodu (sól drogową) odsetek samic w populacji kijanek spadał o 10%. To sugeruje, że sól działa maskulinizująco.

Oprócz tego Amerykanie zauważyli, że na proporcję płci i rozmiary niektórych samic oddziałuje także ekspozycja na opadłe liście dębu. W przypadku liści klonu nie zaobserwowano żadnego wpływu.

Wielu naukowców badało podobne oddziaływania farmaceutyków i pestycydów, a teraz widzimy to w przypadku związków występujących w soli drogowej i opadłych liściach. Zdrowie i liczebność samic są, oczywiście, krytyczne dla trwałości wszystkich populacji [...]. Jeśli więc mamy populację, w której zaczynają dominować samce, może ona być zagrożona - opowiada Max Lambert, doktorant z Yale.

W ramach eksperymentu do 500-l akwariów dodawano różne ilości soli drogowej i liści dębu oraz klonu. W pewnych przypadkach w zbiorniku, tak jak w typowym leśnym bajorku, znajdowały się trzy warstwy liści.

Okazało się, że wśród żab hodowanych w zbiornikach z liśćmi dębu bez soli w strukturze płci (struktura płciowa to proporcje samców do samic albo inaczej rzecz ujmując, udział procentowy jednej płci) dominowały samice - stanowiły one 63%. Kiedy dodano sól, proporcja samic spadła o 10%.

W populacjach wystawionych na oddziaływanie liści dębu kijanki płci żeńskiej były zawsze większe od kijanek płci męskiej (to typowe dla gatunków składających skrzek). Gdy dodano sól, wielkość kijanek płci żeńskiej spadła.

Mamy więc nie tylko mniej samic, ale i mniejsze samice, które mogą nie być zdolne do wyprodukowania odpowiedniej liczby jaj. W dodatku wpłynie to zapewne negatywnie na ich jakość.

Biolodzy uważają, że maskulinizacja to efekt działania mechanizmu zwanego odwróceniem (rewersją) płci. Wcześniejsze badania wykazały bowiem, że m.in. sód wiąże się z receptorami, naśladując działanie testosteronu lub estrogenu.

Testosteronopodobny wpływ jednej cząsteczki soli jest niewielki. Jeśli jednak każdej zimy na drogę zrzuca się wiele funtów soli, a ta jest zmywana do zbiorników, skutki mogą być poważne.

Rick Relyea z Rensselaer Polytechnic Institute dodaje, że uzyskane wyniki wskazują na możliwość, że sól drogowa wpływa nie tylko na żaby, ale i na inne wodne gatunki. Nie chodzi wyłącznie o proporcję płci, ale także o wiele innych cech.

żaba leśna kijanki sól drogowa proporcja płci maskulinizacja Max Lambert