Indyjski wzór dla przyjaznych środowisku operacji zaćmy

| Medycyna
Dr Cassandra Thiel

Za główne źródła zanieczyszczenia uznaje się zwykle transport i przemysł wydobywczy. Mało kto zwraca uwagę na szeroko pojętą ochronę zdrowia, tymczasem w USA i w Wielkiej Brytanii takie instytucje emitują, odpowiednio, blisko 10% i 3% gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń.

Nowe badanie NYU Langone Health pokazuje, że wzorem przyjazności dla środowiska są szpitale sieci Aravind Eye Care System w południowych Indiach. W porównaniu do Zjednoczonego Królestwa, emisja jest aż o 96% mniejsza, a efekty leczenia zaćmy przez tutejszych specjalistów takie same bądź lepsze.

Zaćma to wiodąca przyczyna ślepoty na świecie, dlatego ograniczenie wpływu środowiskowego likwidujących ją zabiegów miałoby naprawdę duże znaczenie.

W okresie od listopada 2014 r. do lutego 2015 r. naukowcy analizowali zużycie materiałów chirurgicznych, energii, a także ilość powstających odpadów. Na tej podstawie wyliczali m.in. emisję gazów cieplarnianych, emisję przyczyniającą się do dziury ozonowej czy eutrofizację wody. Okazało się, że w przypadku tej samej procedury - fakoemulsyfikacji - Aravind emitowało zaledwie 4% tego, co w Wielkiej Brytanii.

W przeliczeniu na jedną operację emisja Aravind to 6 kg równoważnika dwutlenku węgla, podczas gdy w Wielkiej Brytanii emisja ta sięga 160 kg równoważnika CO2. Autorzy publikacji z Journal of Cataract and Refractive Surgery uważają, że statystyki dla USA będą podobne, jeśli nie wyższe.

Największy wpływ na rozbieżność uzyskanych wyników miały takie czynniki, jak krótszy czas operacji, lepsze ponowne wykorzystanie m.in. koców czy fartuchów chirurgicznych, stosowanie wielofunkcyjnych leków i skuteczniejsze praktyki sterylizacji narzędzi, dzięki czemu mogą one zostać wykorzystane jeszcze tego samego dnia.

Model operacji z Aravind - wykorzystanie instrumentów wielokrotnego użytku, a także energooszczędnych urządzeń i systemów wentylacyjnych oraz inwestowanie w źródła energii o niskim odcisku węglowym - to świetny przykład bardziej przyjaznej środowisku i skutecznej chirurgii zaćm - podsumowuje dr Joel S. Schuman.

zaćma operacja fakoemulsyfikacja Aravind Eye Care System Indie USA Wielka Brytania