Zapalenie układowe nasila objawy depresji

| Psychologia
jnyemb, CC

Zapalenie układowe nasila objawy depresji oraz zmiany metaboliczne w częściach mózgu odpowiedzialnych za nastrój i motywację (The Journal of Nuclear Medicine).

Liczne eksperymenty na gryzoniach pokazały, że stan zapalny w organizmie wpływa na mózg. Podobne wyniki uzyskano w czasie studiów na ludziach, w ramach których ochotnicy wykonywali różne zadania na komputerze. Pojawiały się zmiany w zachowaniu, uzyskano też charakterystyczne wyniki badań obrazowych. Amerykańscy naukowcy jako pierwsi zmierzyli jednak aktywność mózgu w czasie, kiedy wolontariusze odpoczywali.

Dr Jonas Hannestad i inni zebrali grupę 9 zdrowych osób. Podano im endotoksynę, która wywoływała zapalenie układowe oraz lekkie objawy depresji, takie jak zmęczenie i obniżone zainteresowanie kontaktami społecznymi. Innego dnia ochotnicy zażywali placebo. Ponieważ próba była podwójnie ślepa, ani naukowcy, ani sami zainteresowani nie wiedzieli, kiedy zaaplikowano jaki środek. Każdorazowo wykonywano pozytonową tomografię emisyjną (PET) z użyciem 18F-fluorodeoksyglukozy (FDG). Metoda ta pozwala dokładnie zmierzyć metabolizm glukozy w mózgu. Naukowcy skupili się na 3 rejonach: wyspie, ciele migdałowatym oraz zakręcie obręczy. Zmiany w zachowaniu oceniano za pomocą skali depresji Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS).

Ponieważ badani odpoczywali, wszelkie zaobserwowane zmiany w mózgu można przypisać wyłącznie zapaleniu układowemu - podkreśla Hannestad.

W porównaniu do placebo, po podaniu endotoksyny Amerykanie zaobserwowali podwyższony normalizowany metabolizm glukozy w obrębie wyspy oraz obniżony na obszarze kory obręczy. Nie zaobserwowano różnic w zakresie aktywności ciała migdałowatego (normalizowany metabolizm glukozy to stosunek aktywności metabolicznej regionu do całości mózgu).

zapalenie układowe depresja wyspa kora obręczy metabolizm glukoza Jonas Hannestad