Szczepionka na WZW B mniej skuteczna u ludzi z reumatoidalnym zapaleniem stawów

| Medycyna
@alviseni (El Alvi), CC

Szczepionka na zapalenie wątroby typu B jest u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) mniej skuteczna niż w populacji generalnej.

Podczas badania na szczepionkę zareagowało tylko 11% chorych z RZS, w porównaniu do 83% zdrowych osób. Wg naukowców, oznacza to, że mimo szczepienia pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów mogą być nadal zagrożeni zakażeniem.

[Przez immunosupresję] osoby z RZS znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zgonu z powodu infekcji, więc odkrycie, że szczepienie może nie zapewniać ochrony, jest prawdziwym problemem - podkreśla Misha Tilanus z Radboud University Medical Centre w Nijmegen.

Szczepienie HBVAXPRO-10 prowadzono wg 3-dawkowego schematu 0-1-6 miesięcy (szczepienie plus dwie dawki przypominające). Poziom markerów odpowiedzi na szczepionkę - antygenów wirusa zapalenia wątroby typu B - badano po upływie 28 tygodni. U pacjentów z RZS ryzyko niewystąpienia reakcji było wyższe niż w grupie kontrolnej; iloraz ryzyka, skorygowany ze względu na wiek i płeć, wynosił 44. Nie stwierdzono różnic między pacjentami zażywającymi rytuksymab, inhibitory TNF-alfa czy leki modyfikujące przebieg choroby (ang. Disease-modifying antirheumatic drugs, DMARD).

zapalenie wątroby typu B szczepionka reumatoidalne zapalenie stawów RZS infekcja ochrona Misha Tilanus