Kto wierzy w duży wpływ stresu na własne zdrowie, jest bardziej zagrożony zawałem

| Zdrowie/uroda
Rennett Stowe, CC

Ludzie, którzy sądzą, że stres niekorzystnie wpływa na ich zdrowie, są w większym stopniu zagrożeni zawałem serca.

Naukowcy analizowali dane uzyskane w ramach brytyjskiego studium Whitehall II. Prześledziwszy losy kilku tysięcy londyńskich pracowników służby cywilnej, autorzy opracowania z European Heart Journal odkryli, że u osób, które uważały, że stres wpływa na ich zdrowie w "dużym bądź ekstremalnym stopniu", zagrożenie zawałem było ponad 2-krotnie większe niż u ludzi niewierzących w jego znaczące oddziaływanie. Nawet po wzięciu poprawki na biologiczne, behawioralne i psychologiczne czynniki ryzyka prawdopodobieństwo wystąpienia/zgonu w wyniku zawału było w tej grupie aż o 50% wyższe.

Wcześniejsze badania wykazywały, że stres niekorzystnie oddziałuje na zdrowie, lecz związkom percepcji wpływu stresu na zdrowie i ryzyka chorób serca przyglądano się po raz pierwszy.

Międzynarodowy zespół doktora Hermana Nabiego z INSERM-u analizował przypadki 7268 kobiet i mężczyzn (losy śledzono maksymalnie przez 18 lat, odkąd w 1991 r. po raz pierwszy do kwestionariusza wprowadzono pytanie dotyczące postrzegania wpływu stresu na zdrowie). Średnia wieku wyniosła 49,5 roku. W okresie objętym studium odnotowano 352 zawały lub zgony w wyniku zawału.

Ochotników pytano, w jakim, wg nich, stopniu codzienny stres wpływa na ich zdrowie: 1) w ogóle, 2) lekko, 3) umiarkowanie, 4) bardzo i 5) skrajnie. Naukowcy podzielili uzyskane odpowiedzi na 3 grupy: 1) w ogóle, 2) lekko lub umiarkowanie oraz 3) bardzo lub ekstremalnie. Pracowników służby cywilnej pytano również o nasilenie przeżywanego stresu oraz o tryb życia: palenie, spożycie alkoholu, dietę i aktywność fizyczną. Poza tym zbierano dane odnośnie do ciśnienia krwi, cukrzycy, wskaźnika masy ciała, stanu cywilnego, wieku, płci, pochodzenia etnicznego i statusu socjoekonomicznego. Dzięki informacjom z British National Health Service naukowcy mogli sprawdzić, ile osób przeszło do 2009 r. zawał (pod uwagę brano także zgony z tego powodu).

Gdy wzięto poprawkę na czynniki socjoekonomiczne, okazało się, że ludzie, którzy na początku studium wspominali o dużym bądź ekstremalnym wpływie stresu na ich zdrowie, byli ponad 2-krotnie (2,12) bardziej zagrożeni zawałem od osób niedostrzegających żadnego wpływu. Gdy uwzględniono biologiczne, behawioralne i psychologiczne czynniki ryzyka, w tym poziom stresu i wsparcie społeczne, ryzyko było mniejsze, ale nadal podwyższone (49%).

Ustaliliśmy, że związek między [...] indywidualną percepcją wpływu stresu na zdrowie i ryzykiem zawału był niezależny od czynników biologicznych, niezdrowych zachowań i innych czynników psychologicznych.

Choć uważa się, że w ostatnich latach stres i lęk [...] urosły w siłę, odkryliśmy, że ryzyko choroby niedokrwiennej serca było podwyższone wyłącznie u ochotników wspominających o dużym lub ekstremalnym wpływie stresu na zdrowie (8%). W przyszłości powinno się przeprowadzić randomizowane badania, które wykażą, czy zagrożenie chorobą można zmniejszyć, skupiając uwagę [...] na jednostkach przekonanych o dużym wpływie stresu na zdrowie.

zawał percepcja stres związek ryzyko Herman Nabi