Zidentyfikowano strukturę komunikacyjną między komórkami, która jest konieczna dla koordynowania dostaw krwi w siatkówce

| Medycyna
University of Montreal Hospital Research Centre (CRCHUM)

Podczas badań na myszach odkryto nowy mechanizm redystrybucji krwi, który ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania dorosłej siatkówkiPo raz pierwszy zidentyfikowaliśmy strukturę komunikacyjną między komórkami, która jest konieczna dla koordynowania dostaw krwi w żywej siatkówce - podkreśla prof. Adriana di Polo ze Szpitalnego Centrum Badawczego Uniwersytetu w Montrealu.

Wiedzieliśmy, że aktywowane obszary siatkówki otrzymują więcej krwi niż rejony nieaktywowane, ale dotąd nikt nie wiedział, jak te dostawy krwi są precyzyjnie regulowane.

Siatkówka wykorzystuje tlen i składniki odżywcze z krwi. Do wymiany między krwią a tkanką dochodzi dzięki naczyniom włosowatym (kapilarom). Gdy dostawy krwi ulegają drastycznemu zmniejszeniu lub zostają odcięte, siatkówka nie otrzymuje potrzebnego tlenu. W takich warunkach komórki zaczynają umierać, a siatkówka przestaje prawidłowo funkcjonować.

Wokół kapilar "oplatają się" perycyty (ich wypustki otaczają komórki śródbłonka). Dzięki właściwościom kurczliwym perycyty regulują przepływ krwi przez naczynia. Wykorzystując do zwizualizowania zmian naczyniowych u żywych myszy technikę mikroskopową, wykazaliśmy, że perycyty posługują się cienkimi rurkami, zwanymi międzyperycytowymi nanorurkami tunelującymi [ang. inter-pericyte tunnelling nanotubes], by komunikować się z innymi perycytami w odległych kapilarach. Za pośrednictwem tych nanorurek perycyty mogą ze sobą "rozmawiać", by dostarczać krew tam, gdzie jest najbardziej potrzebna - wyjaśnia dr Luis Alarcon-Martinez.

Gdy tunelujące nanorurki zostają uszkodzone [...], kapilary tracą zdolność do kierowania krwi w miejsce, gdzie jest potrzebna. Brak dostaw krwi ma szkodliwy wpływ na neurony i ogólną funkcję tkanki - dodaje doktorantka Deborah Villafranca-Baughman.

Wyniki badań ukazały się w piśmie Nature.

zdrowa siatkówka komórki siatkówki dopływ krwi neurony siatkówki