Dla konserwatywnych zwyczajowo jeleni żelazna kurtyna nadal istnieje

| Nauki przyrodnicze
don_macauley (Donald Macauley), CC

Choć żelazna kurtyna upadła już prawie ćwierć wieku temu, jelenie szlachetne (Cervus elaphus) z Czech i Bawarii zachowują się, jakby nadal istniała. Mimo że w miejscu 3 pasm zasieków, m.in. podłączonego do prądu płotu, znajdują się obecnie las i otwarta przestrzeń, zwierzęta z obu krajów nadal nie przekraczają niewidocznej bariery.

Zespół Pavla Sustra przez 7 lat prowadził badania w Parku Narodowym Szumawa. Trzystu jeleniom założono obroże GPS. Granica nadal ma dla nich znaczenie i oddziela dwie populacje, choć średnia długość życia jelenia to 15 lat i żaden z żyjących współcześnie osobników nie zetknął się z niegdysiejszą barierą. Czech przyznaje, że niesamowicie zdać sobie sprawę, że coś takiego jest w ogóle możliwe.

Naukowcy tłumaczą, że w pierwszym roku życia jelonki podążają za matkami i przyswajają sobie ich wzorce przemieszczania się. W ten sposób ten sam rejon pozostaje habitatem dla kolejnego pokolenia.

żelazna kurtyna jeleń szlachetny Czechy Bawaria granica zasieki przemieszczanie się Pavel Sustr