Mózg z zespołem stresu pourazowego

| Psychologia
jetalone (Hajime NAKANO), CC

Porównując skany mózgu wykonane 2 lata przed tsunami i 3-4 miesiące po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, japońscy psycholodzy wskazali na cechy budowy mózgu predysponujące do zespołu stresu pourazowego (ang. post-traumatic stress disorder, PTSD). Ustalili też, jak mózg zmienia się pod wpływem traumatycznego zdarzenia.

Atsushi Sekiguchi z Uniwersytetu Tōhoku analizował z zespołem skany uzyskane podczas badania 42 młodych osób. Zestawiano je zdjęciami zrobionymi po tsunami. Okazało się, że u pacjentów z PTSD doszło do zmniejszenia objętości kory okołooczodołowej, obszaru biorącego udział w podejmowaniu decyzji i regulacji emocji. Zakres obkurczenia kory okołooczodołowej odpowiadał nasileniu objawów PTSD.

Japończycy zauważyli, że osoby, które przed urazem miały mniejszą przednią korę zakrętu obręczy (ang. anterior cingulate cortex, ACC), były bardziej podatne na PTSD. Warto dodać, że ten rejon jest również powiązany z regulacją emocjonalną i podejmowaniem decyzji.

Autorzy artykułu opublikowanego na łamach Molecular Psychiatry uważają, że dzięki ich ustaleniom będzie można wcześniej diagnozować i rozpoczynać terapię stresu pourazowego. Pomogą w tym badania obrazowe, skoncentrowane na konkretnych obszarach mózgu.

Sekiguchi przypuszcza, że zmiany w wyglądzie mózgu nie są stałe, ponieważ wiele wcześniejszych badań wskazywało, że znikają one pod wpływem niektórych terapii [...]. Aby to sprawdzić, Japończycy mają zamiar śledzić losy 42 mieszkańców zniszczonego przez żywioł Sendai.

Choć Sekiguchi próbuje się jakoś bronić, jego studium ma kilka poważnych słabości. Po pierwsze, próba była bardzo mała. Po drugie, u nikogo nie wystąpiła pełnoobjawowa forma PTSD.

zespół stresu pourazowego PTSD mózg skan kora okołooczodołowa przednia kora zakrętu obręczy Atsushi Sekiguchi