Resztki drewna na plaży zagrażają rozmnażającym się żółwiom

| Nauki przyrodnicze
Juan Patiño

Naukowcy z Uniwersytetu w Exeter i ze Stacji Biologicznej Doñana w Sewilli odkryli, że odpadki drzewne po wycince lasów w Kolumbii zagrażają kluczowym etapom cyklu życiowego narażonego na wyginięcie żółwia skórzastego (Dermochelys coriacea). Wpływają one zarówno na mające złożyć jaja samice, jak i na świeżo wyklute młode.

Juan Patiño

Ponieważ żółwie skórzaste pokonują duże dystanse, często przez przypadek zaplątują się w sieci rybackie. Oprócz tego sporo ich miejsc lęgowych znajduje się w popularnych turystycznie rejonach. Autorzy artykułu z pisma Marine Ecology Progress Series odkryli, że wycinka stanowi niedoceniane wcześniej zagrożenie.

By skutecznie się rozmnożyć, żółwice muszą mieć jak pokonać plażę, by wykopać gniazdo do inkubacji jaj. Młode muszą z kolei przebyć plażę i dostać się do wody. Niestety, i w jednym, i w drugim przeszkadzają leżące na piasku odpady drzewne.

Brytyjsko-hiszpański zespół monitorował 216 żółwi. Na znanym stanowisku w Kolumbii porównywano ich aktywność w rejonach z dużą i małą ilością odpadów. Biolodzy manipulowali też ilością drewna, by sprawdzić, jak to wpłynie na zachowanie zwierząt.

Okazało się, że w rejonach z większą ilością odpadów drzewnych samice poświęcały więcej czasu na budowę gniazda i zwykle wybierały obszar bliżej linii brzegowej. Oznacza to, że ich konstrukcje były bardziej zagrożone zalewaniem. Niektóre samice ulegały też w czasie kopania zranieniu.

Odłamki oznaczały, że młodym dotarcie do wody zajmowało więcej czasu, co zwiększało ryzyko, że zostaną upolowane przez drapieżniki. Poza tym, próbując dostać się do morza, zużywały więcej energii.

Żółwie skórzaste już są zagrożone jako gatunek łapiący się przypadkowo w sieci, a także podatny na zjadanie plastikowych odpadów morskich. Nasze badanie jasno pokazuje, że wycinka drzew stanowi kolejne zagrożenie. Obecnie najważniejsze jest, by zapobiegając dalszemu szkodzeniu żółwiom, włączyć oczyszczanie plaż w plan wycinki - podkreśla prof. Brendan Godley.

Choć odpady drzewne nie zmieniały liczby (wskaźnika) gniazd, oddziaływały znacząco na ich umiejscowienie i sposób budowy, co negatywnie wpływało na młode i matki. Sporą różnicę można uzyskać, umieszczając gdzie indziej strefy składowania odpadów organicznych lub traktując odpady drzewne jako źródło energii - podsumowuje dr Adolfo Marco Llorente.

żółw skórzasty odpadki drzewne plaża piasek młode samice gniazda Brendan Godley Adolfo Marco Llorente