Zombi przetrzebią ludzi w zaledwie 100 dni

| Ciekawostki
Nivaldo Arruda, CC

Zakładając, że jeden zombie znajduje dziennie jedną zdrową osobę, a szansa na zakażenie wynosi 90%, po 100 dniach apokalipsy zostaje zaledwie 273 zdrowych, a na jednego ocalałego przypada milion zombi. To lepszy dla ludzi wariant, który zakłada, że zombi mają ograniczone możliwości podróżowania (opuszczają dany rejon dopiero wtedy, gdy krąży po nim ok. 100 tys. zarażonych).

Studenci z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Leicester uwzględnili też gorszą dla nas, ludzi, wersję zdarzeń. Przyjmując, że obecna populacja Ziemi to 7,5 mld osób, potrzeba by 20 dni, by pojedynczy zombi zapoczątkował epidemię o zauważalnych rozmiarach. W tym momencie zaczęłaby się pandemia. Gdyby nie było żadnych barier geograficznych, po 100 dniach zostałoby 181 ocalałych. Liczebność żywych trupów sięgałaby zaś 190 mln.

Autorzy publikacji z Journal of Physics Special Topics opierali się na modelu SIR, w którym populację dzielimy na trzy grupy: osób podatnych S (susceptible), zainfekowanych I (infectious) oraz ozdrowiałych R (recovered) lub martwych D (dead).

Studenci zakładali, że cykl życiowy zombi będzie mieć zawsze postać S→Z→D, gdzie S to populacja podatnych, Z - populacja zombie, a D - populacja martwych i nie ma możliwości przejścia S→D.

Ponieważ epidemia miała się rozwinąć w 100 dni, początkowo nie brano pod uwagę wskaźników naturalnych narodzin i zgonów (w tak krótkim czasie ich wpływ byłby pomijalny w porównaniu do skutków działania wirusa zombi).

Nie uwzględniliśmy możliwości, by ludzie zabijali zombi. W ten sposób, przy założeniu równomiernego rozkładu populacji, ludzkość wyginęłaby po mniej niż roku.

Ponieważ zdolność zwalczania wydaje się ważna, a w bardziej realistycznym modelu należałoby też pamiętać o tym, że z czasem zombi coraz trudniej byłoby znaleźć żywych, studenci opracowali kolejny model. Wydłużyli długość "życia" zombi do roku i dali ludziom 10% szansę na zabicie zombie każdego dnia. Wzięli też pod uwagę rozmnażanie; założyli, że kobieta w wieku rozrodczym mogłaby mieć dziecko co 3 lata. W takiej sytuacji okazało się, że ludzka populacja znowu drastycznie się zmniejszyła, jednak zombi wymarły w 1000 dni, a 10.000 dni po rozpoczęciu epidemii ludzka populacja zaczęła się odradzać.

zombi apokalipsa model SIR populacja epidemia pandemia