Brak dowodów, by istniała górna granica długości ludzkiego życia

| Nauki przyrodnicze
Dino ahmad ali

W ubiegłym roku w Nature opublikowano wyniki badań, z których wynikało, że górny limit dla długości ludzkiego życia znajduje się gdzieś w pobliżu 115. roku życia. Jednak najnowsze badania, również opublikowane w Nature, przynoszą zupełnie inne wiadomości.

Bryan G. Hughes i Siegfired Hekimi, biolodzy z McGill University, przeanalizowali długość życia najstarszych osób w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Japonii. Analiz dokonano dla każdego roku od roku 1968. Na ich podstawie Hekimi i Hughes stwierdzili, że nie ma żadnego dowodu na istnienie limitu długości ludzkiego życia, a jeśli limit taki istnieje, to jeszcze nie został osiągnięty.

Nie wiemy, jaki może być limit wieku. Przedłużając linie trendów wzrostu długości życia wykazaliśmy, że zarówno średnia jak i maksymalna długość życia będą rosły w przewidywalnej przyszłości – stwierdził Hekimi. Naukowcy przypominają, jak bardzo zwiększyła się średnia długość życia. Dla Kanadyjczyka urodzonego w 1920 roku średnia przewidywalna długość życia wynosiła 60 lat. Dla jego wnuka urodzonego w roku 1980 wartość ta wynosiła już 76 lat, a obecnie zwiększyła się ona do 82 lat. Z badań kanadyjskich naukowców wynika, że i maksymalna długość podlega temu samemu trendowi.

Warto też zwrócić uwagę na postęp naukowy i medyczny oraz poprawę warunków życiowych, które dodatkowo przyczyniają się do tego, że żyjemy coraz dłużej. Jak długo jednak możemy żyć? Trudno zgadnąć. Trzysta lat temu większość ludzi żyła bardzo krótko. Gdybyśmy im powiedzieli, że pewnego dnia ludzie mogą dożywać 100 lat, uznaliby nas za szalonych – stwierdza Hekimi.

życie długość życia człowiek