Postarzona żyworodność

| Nauki przyrodnicze
Wonderlane, CC

Żyworodność mogła się po raz pierwszy pojawić 280 mln lat temu, a nawet wcześniej.

Autorzy raportu opublikowanego w grudniowym numerze pisma Historical Biology: An International Journal of Paleobiology skupili się na mezozaurach, prymitywnych gadach, które powróciły do życia w wodzie i zamieszkiwały Ziemię od górnego karbonu po dolny perm. Wg Gracieli Piñeiro Martínez z Uniwersytetu Republiki, mezozaury były niezdolne do wytwarzania jaj w twardych skorupkach, przynajmniej przez kilka milionów lat na początku swej ewolucji.

Pani paleontolog oraz jej współpracownicy - Jorge Ferigolo, Melitta Meneghel i Michel Laurin - odkryli ostatnio w Urugwaju i Brazylii świetnie zachowane płody. W niektórych przypadkach warunki środowiskowe pozwoliły na zakonserwowanie tkanek miękkich, w tym nerwów i naczyń krwionośnych.

Ponieważ naukowcy zauważyli nieotoczony skorupką embrion wewnątrz dorosłego osobnika, oznacza to, że albo mezozaury były żyworodne, albo składały jaja na zaawansowanym etapie rozwoju. Zespół chwali się, że to pierwsze udokumentowane embriony owodniowców z paleozoiku i najwcześniejszy znany przypadek żyworodności. Wszystkie znalezione okazy reprezentowały jeden gatunek: Mesosaurus tenuidens.

Sądzimy, że retencja jaj [w organizmie matki] mogła się rozwinąć u owodniowców jako strategia unikania upolowania i zwiększania przeżywalności embrionów - uważa Piñeiro Martínez. Rodzice żyworodnych dzieci często się nimi opiekują i wydaje się, że tak właśnie było u mezozaurów, bo młode i dorosłe osobniki niejednokrotnie zachowywały się razem w zapisie kopalnym.

W Urugwaju mezozaury mogły na początku skolonizować płytkie wody formacji Mangrullo, które po ustaleniu suchego klimatu zwiększającego parowanie upodobniły się do słonych bagien. Tylko nieliczne organizmy oportunistyczne były w stanie tolerować brak tlenu przy dnie (anoksja to wynik nagromadzenia dużych ilości materii organicznej). Prawdopodobnie noworodki mezozaurów dysponowały gruczołami solnymi i innymi przystosowaniami do życia w tak nieprzyjaznych warunkach.

żyworodność mezozaury Mesosaurus tenuidens Graciela Piñeiro Martínez